ABU: uitzendomzet 6% gestegen in week 33-36

0
151

De ABU heeft de marktontwikkelingen in uitzenden gepubliceerd. Het aantal uitzenduren nam toe met 1% en de omzet steeg met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector:

  • Administratieve sector: het aantal uren bleef gelijk en de omzet steeg met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • IndustriĂ«le sector: een stijging van 1% in uren en een stijging van 7% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren steeg met 2% en de omzet is gestegen met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De ABU marktmonitor concentreert zich op uitzendcijfers, zoals aangeleverd door een representatief aantal leden van de ABU.

Ontwikkeling in korte en langdurige uitzendcontracten per sector
De cijfers laten in periode 9 2018 in vergelijking met dezelfde periode in 2017 in het algemeen opnieuw meer groei zien in langdurige contracten (fase B/C) dan in kortdurende contracten (fase A):

  • In de administratieve sector daalt het aantal uitzenduren voor fase A contracten licht en voor fase B/C is er sprake van een kleine groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De krimp in A en groei in B/C heffen elkaar op.
  • De sector techniek kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in fase A contracten en juist een soortgelijke toename van de groei in fase B/C contracten. Ook geldt dat beide fasen zo goed als elkaar opheffen.
  • Voor de sector industrie geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2017 een daling in het aantal uren in fase A en een groei in fase B/C.

Bron: ABU, 2 oktober 2018