ABU week 17-20: de omzet blijft gelijk

0
409

12 juni 2012

In periode 5 (week 17 – 20) daalde het aantal uitzenduren met 1% en de uitzendomzet bleef gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Deze periode telde een werkbare dag minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, hiervoor is gecorrigeerd.

Grafiek: ABU ontwikkeling uitzendomzet flexmarkt

Medische en administratieve sector
Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 8% en de omzet nam af met 6%.
De administratieve sector is gegroeid met zowel 2% in uren als in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Industriële en technische sector
De uren in de industriële sector vertonen een daling van 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet bleef gelijk.
Het aantal uren in de technische sector daalde met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, de omzet daalde met 2%.

Bron: abu.nl, 12 juni 2012