ABU: steeds meer bedrijven kiezen voor keurmerk

0
122

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) start deze week weer de keurmerkcampagne gericht op bedrijven die uitzendkrachten inhuren of dat van plan zijn.

De campagne wil deze bedrijven ervan bewust maken dat samenwerking met een ABU-aangesloten uitzendbureau een keuze is voor een bonafide uitzendbureau. Door te attenderen op het belang van het ABU-keurmerk ontmoedigt de uitzendkoepel tegelijkertijd bedrijven zaken te doen met malafide uitzendbureaus die de regels met voeten treden. In een steeds concurrerender arbeidsmarkt neemt het keurmerkbelang toe. De brancheorganisatie groeit nog steeds. Inmiddels zijn 500 gecertificeerde uitzendorganisaties aangesloten.

Het ABU-lidmaatschap is uitgegroeid tot een keurmerk waarmee steeds meer uitzendbureaus zich willen onderscheiden in de markt. Het ABU-keurmerk is namelijk voor veel inlenende bedrijven een garantie dat ze werknemers betrekken van een uitzendbureau dat goede kwaliteit werknemers levert, maar ook voldoet aan de normen van goed werkgeverschap. Daarbij gaat het onder andere om naleving van de CAO, volgen van wet- en regelgeving, afdragen sociale premies en werken volgens arboregels. Samenwerking met malafide spelers kan een inlenend bedrijf uiteindelijk vele duizenden euro’s kosten.

Strenge controle
Om de kwaliteit van het ABU-label te borgen, hanteert de brancheorganisatie strenge toetredingseisen en controles. De drempels voor toelating bestaan onder andere uit het hebben van een SNA-certificaat (Stichting Normering Arbeid) en een positief rapport na een aparte screening door een door de ABU goedgekeurde controlerende instelling. Daarbij wordt onderzocht of de onderneming aantoonbaar in staat is te werken volgens de CAO voor Uitzendkrachten (o.a. door beschikking over de juiste software). Naast de toetredingsaudits op zowel SNA als CAO worden na een halfjaar opnieuw controles uitgevoerd. Met behulp van een gedetailleerde systematiek wordt de frequentie van opvolgende controles bepaald.

Publiek-privaat
De ABU-campagne past ook binnen de publiek-private samenwerking van de uitzendsector met de overheid voor een gezonde arbeidsmarkt. Daar waar controlerende instituten zoals Inspectie SZW (publiek) en de SNCU (privaat; Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) misstanden opsporen en beboeten, zorgt de ABU onder andere via deze campagne ‘aan de voorkant’ voor zelfregulering binnen de sector.

Sociale media
De ABU-keurmerkcampagne is deze maand te horen op de radio en in branchebladen worden advertenties geplaatst. Daarnaast is de campagne online zichtbaar en worden dit keer ook de sociale media actief ingezet (Twitter en Facebook). In het najaar wordt de campagne herhaald.

Bron: ABU.nl, 10 juni 2013