ABU reageert op CPB rapport Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

0
174

Op 17 november publiceerde het CPB het rapport ‘Flexibiliteit op de arbeidsmarkt’.

Het rapport biedt oplossingsrichtingen om de verschillen tussen kosten en risico’s tussen vast, flex en zzp te verkleinen. De ABU is voorstander van het verkleinen van de verschillen tussen vaste en flexibele arbeid en zzp. Wij vinden het noodzakelijk om de arbeidsmarkt weer in balans te brengen. Het CPB noemt een aantal oplossingsrichtingen hiervoor. De ABU ondersteunt een combinatie van de zogenaamde smalle en brede variant.

In de smalle variant worden de kosten en risico’s voor werkgevers verminderd door de baanbescherming en sociale zekerheid van (vaste) werknemers te versoberen. De brede variant schetst een beleidsoptie waarin sociale zekerheid en baanbescherming worden herverdeeld. Het sociale stelsel groeit naar een stelsel met meer uniforme regelingen voor ontslagbescherming, arbeidsongeschiktheid, pensioen en scholing voor alle werkenden.

Jurrien Koops, directeur ABU: “De ABU vindt dat loondoorbetaling bij ziekte terug moet van twee jaar naar maximaal zes maanden. De lasten aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten omlaag. Op die manier maken we werk lonend en het vaste contract weer bereikbaar.”

Grondige herziening arbeidsmarkt
Als het gaat om de brede variant die het CPB schetst, vindt de ABU dat alle werkenden tot een bepaalde inkomensgrens verplicht verzekerd moeten zijn voor o.a. ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarboven moeten werkenden de vrijheid hebben om te kiezen waarvoor ze zich verzekeren.

De ABU is voorstander van een grondige herziening van de arbeidsmarkt. Koops: “Dus niet even sleutelen aan de wet DBA of WWZ, maar een fundamentele hervorming. Noodzakelijk, omdat de veranderingen op de arbeidsmarkt onomkeerbaar zijn. En omdat de arbeidsmarkt toekomstbestendig moet worden. De brede beleidsvariant die het CPB schetst past daarbij. Wij vinden dat de werkende de basis moet vormen van ons sociale stelsel. Daarbij hoort ook een volwaardige eigen plek voor de zzp’er. Al eerder pleitten wij voor het loskoppelen van sociale voorzieningen van contractvorm. Wij beseffen dat een dergelijke overgang tijd zal kosten. Maar het is zaak om systematisch in deze richting te werken.”

Als schot voor de boeg voor de verdere uitwerking van de brede variant, pleit de ABU ervoor om de barrières die de doorstroom op de arbeidsmarkt momenteel belemmeren, weg te halen. Ook is de ABU voorstander om binnen de ruimte die cao’s bieden opeenvolgende arbeidscontracten voor de duur van vijf jaar overeen te komen. Als het gaat om het pensioenstelsel moet het zo zijn dat iedereen, ongeacht het soort arbeidsrelatie, straks over een eigen pensioenpot beschikt. Meer hierover leest u in het statement ‘Iedereen aan de slag.’ Het hele rapport is hier terug te lezen.

Bron: ABU, 17 november 2016