ABU: nieuwe wetgeving moet goed gereguleerde payrolling ondersteunen

0
275

Donderdag 23 november 2017 hebben de partijen PvdA, GroenLinks en SP de initiatiefwet payroll Hetzelfde werk, dezelfde arbeidsvoorwaarden ingediend.

De ABU reageert als volgt op dit initiatief:

Met de initiatiefwet beogen PvdA, GroenLinks en SP oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en misbruik van payrollconstructies te voorkomen. In het Regeerakkoord heeft het kabinet ook aangekondigd om vormen van payrolling die bedoeld zijn om te concurreren op arbeidskosten nader te reguleren.
De ABU staat altijd al voor goed gereguleerde flex en dus ook voor goed geregelde payrolling. De ABU deelt daarmee de wens van het kabinet om ongewenste vormen van payroll, waarbij geen invulling wordt gegeven aan het werkgeverschap, tegen te gaan.
Payrolling is bedoeld om ondernemers te ontzorgen en is er om ten behoeve van payrollkrachten op een fatsoenlijke en professionele manier het werkgeverschap invulling te geven. Nieuwe wetgeving moet die rol van payrolling echter niet in de weg staan.

De ABU gaat graag met het kabinet en de indieners van het initiatiefwetsvoorstel in gesprek om te komen tot goede payrollwetgeving. Daarbij is het van belang dit te doen in samenhang met de bredere arbeidsmarktdiscussie die het kabinet wil voeren (o.a. over loondoorbetaling bij ziekte, ontslagrecht en de Wet DBA).

Bron: ABU, 23 november 2017

Column Sieto de Leeuw
In zijn column schrijft Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU, over het initiatiefwetsvoorstel vandaag:
“Bedacht in de studeerkamer wordt geschoten met hagel op een overigens klein deel van de arbeidsmarkt. Zonder dat daarbij fundamenteel aandacht wordt besteed aan de effecten die dit op de totale arbeidsmarkt zal hebben [….] Het voorstel lijkt verdacht veel op het wetsvoorstel dat de voormalig minister van SZW in voorbereiding had, maar dat mede door een advies van de Raad van State de eindstreep niet heeft gehaald. Het is te hopen dat dit advies ook bij de initiatiefnemers bekend is.”

Bron: ABU, 24 november 2017