ABU: meer publiek-private arbeidsbemiddeling

0
262

Meer mensen aan het werk door publiek-private arbeidsbemiddeling

Welke publiek-private samenwerkingsprojecten moeten worden opgezet of voortgezet om meer mensen naar werk te brengen?
Welke regels moeten overboord om effectiever publiek-privaat te kunnen samenwerken binnen arbeidsbemiddeling?
Welke aannames moeten betrokken partijen laten varen om publiek-private samenwerking tot een succes te maken?

Duurzaam werken aan werk
Deze drie vragen staan centraal bij het congres Duurzaam werken aan werk dat VNG, UWV en ABU maandag 2 december organiseren. Een volle zaal waarin ruim 250 vertegenwoordigers van gemeenten, UWV en de uitzendwereld – het aantal wethouders, gemeenteambtenaren, UWV-brancheadviseurs en uitzendondernemingen is gelijkelijk verdeeld – met elkaar informatie, kritische noten en inspiratie delen op welke wijze nog meer mensen die nu nog langs de kant staan naar werk te geleiden.

Participatiewet
Met de nieuwe Participatiewet in het vizier, waarbij steeds meer taken bij gemeenten en UWV komen te liggen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, zijn in de voorbije tijd al de nodige initiatieven ontwikkeld waarbij gemeenten, UWV en uitzendondernemingen tot succesvolle samenwerkingen zijn gekomen, waardoor vele honderden mensen werk hebben gevonden. Een aantal van deze projecten staat centraal op het congres, ’s middags, maar vooral ook in een speciaal ochtendprogramma dat door zo’n 170 belangstellenden wordt bezocht.

Argumentenkaart
In de afgelopen tijd hebben vertegenwoordigers van de drie partijen onder leiding van De Argumentenfabriek gewerkt aan de totstandkoming van een argumentenkaart, een overzicht van alle voors en tegens van samenwerking tussen gemeenten, UWV en uitzendondernemingen. Directeur van De Argumentenfabriek en Volkskrant-columnist Frank Kalshoven presenteert de kaart tijdens het congres.

Het congres vindt plaats in De Landgoederij, Cammingalaan 30 in Bunnik. Het programma is van 14.00 tot 17.15 uur. Sprekers zijn o.a. staatssecretaris Jetta Klijnsma, Frank Kalshoven, ondernemer Tom Sijpestijn, arbeids- en organisatiepsycholoog Henny Mulders en de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes. Het ochtendprogramma vindt plaats in Leeuwarden, Heerlen, Den Haag en Doetinchem. > Meer informatie

Bron: ABU, 29 november 2013