ABU: meer flex, maar ook meer vaste contracten

0
182

Het aantal flexwerkers neemt toe, maar tegelijkertijd vindt een belangrijke kentering plaats. Ook het aantal mensen met een vast contract groeit namelijk weer.

Uitzendbrancheorganisatie ABU belicht de trends in het webmagazine Flex & Figures.

Het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op vast toe, constateert Peter Hein van Mulligen van het CBS. “Van de 62.000 extra werkenden met een flexcontract is dat bijna de helft. Met de aantrekkende economie en arbeidsmarkt mag je verwachten dat een deel van deze werkenden straks inderdaad een vaste baan heeft,” aldus Van Mulligen in een interview in deze Flex & Figures.

Minder uitzendkrachten
Bij bijna alle typen flexibele werknemers is een toename te zien. Alleen het aantal uitzendkrachten en de tijdelijke contracten van een jaar of langer namen af (respectievelijk met 23.000 en 10.000). Lees meer

Bron: ABU, 3 april 2018