ABU mede-oprichter St. Arbo Flexbranche

0
157

23 maart 2007

De resultaten van het Arboconvenant, de invoering van de nieuwe Arbowet en het versterkte arbobesef onder uitzendondernemingen hebben geleid tot het besluit van het ABU-bestuur Arbo te borgen. Hiervoor wordt de Stichting Arbo Flexbranche opgericht.

De nadruk zal komen te liggen op preventie en verzuimbeleid. Daarnaast zal de aandacht ook uitgaan naar het vaste personeel. Door blijvend aandacht te besteden aan arbo- en verzuimbeleid kan de uitzendbranche zich daadwerkelijk onderscheiden als het gaat om het inzetten van effectieve maatregelen die de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten op een gelijkwaardig niveau moeten tillen.

Doelstelling
De doelstelling zal zijn: het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het verlagen van het ziekteverzuim en het vergroten van de reïntegratiemogelijkheden in de uitzendbranche. Om draagvlak te creëren voor de wijze waarop de doelstelling wordt bereikt, worden een plan van aanpak en een organisatorische aanpak opgesteld waaraan partijen hun goedkeuring moeten geven (april 2007).

Bron: Abu, 23 maart 2007