ABU en NBBU werken aan gezamenlijke CAO

0
1092

| CAO Uitzendkrachten ABU | CAO Uitzendkrachten NBBU |

De ABU en de NBBU gaan in 2017 samen onderhandelen over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten.

De WWZ heeft de verschillen tussen beide cao’s kleiner gemaakt, maar er zijn nog voldoende twistpunten. Het eigen loongebouw waar ABU-bedrijven gebruik van kunnen maken is het belangrijkste verschil. De inlenersbeloning is gelijk getrokken, maar voor bepaalde groepen zijn eigen loonschalen blijven bestaan. Herintreders, langdurig werklozen en laaggeschoolden moeten hierdoor sneller aan een baan komen en mensen met veel verschillende opdrachtgevers, zoals in de zorg, krijgen zo niet met inkomensschommelingen te maken. Lees meer

Het sociaal akkoord en de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was in feite de opmaat voor deze ontwikkeling.

Lees ‘Via Sociaal Akkoord op weg naar één CAO voor uitzendkrachten’
Column Marcel Reijmers, FlexKnowledge, geschreven in 2013

“Wat zijn de verschillen tussen de uitzend- en payroll-CAO’s?
Half april 2013 hebben de sociale partners het Sociaal Akkoord gesloten.
Daar staan enkele opmerkelijke afspraken in. Vooral die over flexibele arbeid hebben veel stof doen opwaaien, met name bij de NBBU. Zie de columns van Bart-Jeroen Croll en Marco Bastian op de website van de NBBU en het interview met Bastian.
De ABU uitte zich redelijk positief. De VPO laat zich niet uit over het Sociaal Akkoord, net zomin als veel andere partijen die aan payrolling doen.” Lees meer

Interview Bart-Jeroen Croll, CAO-onderhandelaar NBBU
In het FlexNieuws interview met Bart-Jeroen Croll, 16 november jl., kondigde Croll al aan dat de NBBU in 2017 samen optrekt met de ABU in de CAO-onderhandelingen.