ABU en NBBU: werk- en inkomenszekerheid uitzendkrachten én gelijk speelveld

0
686

De uitzendkoepels ABU en NBBU zetten in op meer werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten én een gelijk speelveld bij de start van de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao voor uitzendkrachten.

De onderhandelingen starten vandaag, 9 september 2020.

De ABU en de NBBU willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten. Investeringen in duurzame inzetbaarheid, een verbeterde pensioenregeling, verkorting van uitzendduur en contractflexibiliteit en invoering van standaard uitzendcontracten zijn onderdeel van het pakket voorstellen dat de ABU en de NBBU aan de vakbonden doet.

De afgelopen jaren zijn werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten verbeterd. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden in lijn gebracht met werkenden in dienst van de opdrachtgever. Dat neemt niet weg dat een groeiende groep uitzendkrachten steeds langer en soms structureel is aangewezen op uitzendwerk. Veel inleners kiezen ervoor om structurele werkzaamheden door externe flexibiliteit in de laten vullen. Dit beperkt de doorstroommogelijkheden. Ook worden de risico’s voor flexibiliteit nog te vaak afgewenteld op hen die flexibel werken.

[ Uitgelicht door redactie FlexNieuws: vandaag publiceerde vakbond FNV een witboek over uitzenden, met aandacht voor misstanden in flex ]

Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Tegelijkertijd zoeken opdrachtgevers hun heil in ongeorganiseerde vormen van flexibel werk. Mogelijk gemaakt omdat adequate zzp-wetgeving ontbreekt. De ABU wil uitzendwerk verbeteren via de cao. Daarvoor is het essentieel dat er een gelijk speelveld komt voor alle vormen van flexibel werk. Wij erkennen dat er zaken te verbeteren zijn en moeten ook zorgen voor continuïteit van de branche. De ABU roept de politiek dan ook op om zo snel als mogelijk is te komen met sluitende wetgeving.”

Marco Bastian, directeur van de NBBU: “De uitzendbranche schept ieder jaar werkgelegenheid voor honderdduizenden mensen. We zijn bereid blijvend te investeren in het perspectief van deze werkenden. Door duurzame inzetbaarheid, maar ook bijvoorbeeld door verbetering van het pensioen voor uitzendkrachten. Daarmee wordt hun positie steeds verder versterkt.”

Maximale uitzendtermijn verkorten naar 4 jaar
De ABU en de NBBU stellen voor om de contractflexibiliteit te verkorten van 5,5 naar 4 jaar.

Standaardcontracten voor uitzenden
Ook ligt er een voorstel voor het invoeren van standaardcontracten voor uitzenden. Bedoeld om het speelveld binnen de branche gelijk te krijgen.

Investering voor duurzame inzetbaarheid verdubbelen
De ABU en de NBBU zetten zwaar in op duurzame inzetbaarheid. Koops: “Duurzame inzetbaarheid, dus o.a. investeren in scholing en ontwikkeling, biedt perspectief op de lange termijn. Wij zijn dan ook bereid om onze investeringen hierin te verhogen van 198 miljoen euro naar 365 miljoen euro.”

De onderhandelaars streven naar een nieuwe cao die op 1 juni 2021 in gaat.

Bron: ABU en NBBU, 9 september 2020

Lees ook
AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2020-2021
Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten 2019-2021