ABU: ‘Tijd van pleisters plakken voor hervorming arbeidsmarkt voorbij’

0
116

Jurriën Koops, Algemeen Directeur van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), schrijft dat de arbeidsmarkt toe is aan grondige hervorming:

“Waar te beginnen om de arbeidsmarkt te hervormen? Ik benoem vijf uitgangspunten voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Allereerst: neem de diversiteit van arbeidsrelaties als uitgangpunt voor de hervorming. Die laat zich niet remmen. Dat betekent afscheid nemen van de vaste baan, de historische sectorindeling en de traditionele werkgever-werknemer relatie als norm. Daaruit vloeit logischerwijze het tweede uitgangspunt voort. Neem de werkende als basis voor wet- en regelgeving en voor de vernieuwing van het sociale stelsel. Daarbij hoort een eigen plek voor de zzp’er, niet als afwijking van de werknemer. Het derde uitgangspunt draait om een gelijk speelveld voor alle werkenden. Want er zijn zzp’ers die méér bescherming en werknemers die minder bescherming nodig hebben. Wat te denken van een pensioenplicht voor alle werkenden tot bijvoorbeeld € 40.000? Daarboven is iedere werkende vrij zich aanvullend te verzekeren. Zo’n zelfde uitgangspunt kan gelden voor inkomensderving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ten vierde moeten we werk- en inkomenszekerheid opnieuw uitvinden. Die zekerheid moeten we niet zoeken in de contractvorm maar in het ‘kennen en kunnen’ van werkenden met vanaf dag één spaarbudgetten voor opleiden en voor alle werkenden toegang tot hypotheken op basis van gevalideerde toekomstige inzetbaarheid.
Ten slotte het belangrijkste uitgangspunt. Hervormen moet vooral gaan om ‘meer werk voor meer mensen’. Daarvoor is het nodig dat we het vaste contract ontdoen van te hoge risico’s en werk voor werkgevers en werknemers weer lonend maken door forse lastenreductie, met name rond het wettelijk minimumloon. De tijd van pleisters plakken voor de hervorming van de arbeidsmarkt is definitief voorbij.” Lees zijn hele betoog in FD

Bron: FD, 23 november 2016