ABU blij met opschorten handhaving Wet DBA

0
132

De ABU heeft haar standpunt gepubliceerd over het opschorten van de handhaving van de Wet DBA.

Vrijdag 18 november jl. heeft staatssecretaris Wiebes zijn tweede voortgangsrapportage over de stand van zaken Wet DBA alsmede een analyse en bevindingen uit het meldpunt DBA én de eindrapportage van de Commissie Boot naar de Tweede Kamer gestuurd. Een maand eerder dan verwacht. Dit omdat er heel veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers is over deze Wet.

De ABU is blij met de opschorting van de handhaving van de Wet DBA. De rust op de zzp-markt dient eerst te worden hersteld. Dat is hard nodig na alle commotie over deze Wet, aldus de ABU.

Er zal eerst gezocht moeten worden naar een invulling van de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” die beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding.

Het zou echter beter zijn geweest als de staatssecretaris onvoorwaardelijke zekerheid had geboden aan opdrachtgevers in plaats van geen handhaving in 2017 met uitzondering van kwaadwillenden. Ook de onderkant van de arbeidsmarkt blijft onderbelicht in zijn brief, concludeert de ABU.

De ABU adviseert zijn leden om te blijven werken met de modelovereenkomsten voor de branche die zijn beoordeeld door de Belastingdienst.

Bron: ABU.nl, 21 november 2016