ABU blij met initiatief minister Spies voor huisvesting arbeidsmigranten

0
484

ABU

28 maart 2012

ABU blij met initiatief minister Spies voor huisvesting arbeidsmigranten

Brancheorganisatie ABU is ingenomen met de afspraken die het rijk gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden vandaag hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie. Zeventien betrokken partijen tekenden hiervoor een Nationale verklaring.

Gezamenlijke aanpak voor fatsoenlijke huisvesting
Namens de ABU tekende voorzitter Hans Kamps. Hij benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de uitzendorganisaties zich verantwoordelijk voelen voor fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten die net in Nederland komen. “Maar we kunnen die verantwoordelijkheid niet alleen dragen. Alle ondertekenaars hebben een rol en een verantwoordelijkheid hierin. Gemeenten en woningcorporaties zijn bij uitstek de aangewezen partners die samen met werkgevers de huisvesting kunnen en moeten aanpakken. Het is goed dat ook de minister zich nu nadrukkelijk uitspreekt voor het behalen van resultaten door de partijen. Eind van het jaar moeten er resultaten zichtbaar zijn.” Kamps benadrukte ook dat door deze gezamenlijke aanpak bonafide uitzendbureaus – die de ABU vertegenwoordigt – zich nog duidelijker kunnen onderscheiden van de malafide spelers in het veld.

Norm en certificaat
De verantwoordelijkheid die betrokken werkgevers nemen, is tweeledig. Enerzijds zullen zij samen met de vakbonden de inmiddels ontwikkelde uniforme en landelijke huisvestingsnormen opnemen in de collectieve arbeidsvoorwaarden. Kamps: “We zullen ook actief gaan controleren op die normen. Aan die controles hangt een keurmerk dat voor overheden, klanten en werknemers als een duidelijk onderscheidende waarborg geldt op het gebied van veiligheid, verantwoord huisvesterschap en goed werkgeverschap.” Anderzijds gaan de werkgevers met gemeenten en woningbouwcorporaties in gesprek, zodat zij zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de omvang van de huisvestingsvraag van werkgevers en arbeidsmigranten in hun regio.

Bron: ABU.nl, 28 maart 2012