ABU biedt politiek bouwstenen voor Regeerakkoord

0
214

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) reikt de politieke onderhandelaars drie constructieve adviezen aan, die in het verlengde liggen van de nieuwe CAO-afspraken en de gevolgen daarvan tussen de brancheorganisatie en de vakbonden.

ABU: “Als het nieuwe kabinet de komende jaren Nederland op een goed geregelde manier aan het werk wil hebben, is een visie op de flexibele arbeidsmarkt in het Regeerakkoord een eerste vereiste.”

> Lees het ABU statement september 2012

ABU persbericht:
De nieuwe CAO voor Uitzendkrachten is een belangrijke opmaat naar een nieuwe balans tussen flexibilteit en zekerheid. Gelijk loon voor gelijk werk en een voorkeur voor uitzenden als goed geregeld flexibel werk. De ABU roept de politiek op de sociale partners in deze sector te volgen en mee te gaan in het op deze wijze verder versterken van duurzame flexibiliteit in de arbeidsmarkt. ABU-directeur Aart van der Gaag: “De Wet Flexibiliteit en Zekerheid bestaat nu 13 jaar en gaat met de vernieuwde CAO daadwerkelijk een nieuwe fase in voor het uitzenden.”

Aanbevelingen van de ABU aan de politiek
• Zorg voor een nieuwe balans tussen flex en zeker. Geef daarbij ruimte aan goed geregelde flexibiliteit, zoals uitzendwerk, en zorg dat wet- en regelgeving hier rekening mee houdt. Zorg voor minimalisering van het gebruik van oproep- en nulurencontracten (zoals afgesproken in de Flexwet van 1999). Fatsoenlijke vormen van flexibiliteit moeten de kans krijgen om de economische kracht van Nederland te vergroten.
• Houd rekening met de allocatieve rol van de uitzendbranche (specifiek waar het de onderkant van de arbeidsmarkt betreft) bij de (her)inrichting van ontslag, de WW, de Ziektewet en andere wetgeving. Wetgeving die leidt tot kostenverhoging en beperking van het uitzenden, vermindert in ernstige mate de entreekansen voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt.
• Zet in op voortgaande publiek-private samenwerking tussen de overheid en de uitzendbranche, zowel ten aanzien van arbeidsbemiddeling van werkzoekenden als ten aanzien van de aanpak van malafiditeit in de uitzendsector.

Bron: ABU.nl, 5 oktober 2012