ABU week 21 – 24: omzetdaling 22%

0
296

 
| ABU cijfers » |
 

Logo ABU7 juli 2009

De krimp van het aantal uitzenduren en van de uitzendomzet in periode 6 (week 21 – 24) is kleiner geworden. Het totaal aantal uren daalde met 24% en de omzet nam af met 22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de vorige periode van vier weken bedroeg de krimp nog respectievelijk 28% en 26%. De huidige periode telde twee werkbare dagen minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus een aanzienlijke correctie toegepast.

Daling technische sector sterkst
Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 15% en dat de omzet met 5% afnam. De administratieve sector liet een daling zien van 16% in uren en 14% in omzet. De uren in de industriële sector vertoonden een daling van 29% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet daalde met 28%. De daling in het aantal uren en de omzet was wederom het sterkst in de technische sector, met een krimp van 32% aan uitzenduren en 29% in de omzet.

Eerste halfjaar 2009
Nu periode 6 is afgerond zijn ook de cijfers over het eerste halfjaar van 2009 compleet. Gemiddeld is het totaal aantal uren dit halfjaar gedaald met 23%, de totale omzet is afgenomen met 21%. In het eerste halfjaar van 2009 was er een gelijk aantal werkbare dagen als in het eerste halfjaar van 2008, er is dus niet gecorrigeerd. De medische sector heeft dit eerste halfjaar afgesloten met een afname in uren van 18% en in omzet van 9%. De administratieve sector liet een afname noteren van 13% in uren en 10% in omzet. De industriële sector is met 30% gekrompen in uren ten opzichte van een jaar eerder en met 29% in omzet. De sector techniek is afgenomen met 32% in uren en 29% in omzet.

Gerelateerd nieuws
> ABU week 27-20: omzetdaling 26 procent

Bron: ABU, 9 juni 2009