ABU: 11 voorstellen voor een gezonde arbeidsmarkt

0
586

ABU

20 mei 2012

ABU-directeur Aart van der Gaag roept de politieke partijen op verstandig om te gaan met flexibiliteit in de arbeidsmarkt.

“Inperking van goed georganiseerde flexibiliteit is zagen aan de economie. En die heeft het al zwaar genoeg. Onze arbeidsmarkt staat of valt met een gezonde flexibele schil. Daar moet in geïnvesteerd worden”, aldus Van der Gaag. In een statement “Niemand aan de kant” dat de ABU aan alle politieke partijen stuurt, reikt de branche-organisatie “11 voorstellen voor een gezonde arbeidsmarkt” aan.

> Niemand aan de kant

Verbindende rol
De arbeidsmarkt staat onder druk. Vergrijzing, ontgroening, economische druk, nieuwe wet- en regelgeving, maar ook anderhalf miljoen mensen aan de kant. Voor een sterkere economie heeft de Nederlandse arbeidsmarkt een stelsel nodig dat de vraag naar arbeid stimuleert, arbeidsproductiviteit bevordert en iedereen een kans geeft, ook outsiders. De uitzendbranche vervult die verbindende rol tussen vraag en aanbod van werk (‘allocatie’) bij uitstek. Zeker ook voor mensen die hulp bij een opstap of terugkeer naar de arbeidsmarkt goed kunnen gebruiken. Alleen al een derde van de werkzoekenden die bij UWV staan ingeschreven, komt via het uitzendbureau weer aan een baan.

Activerender WW
De overheid kan bijdragen aan het investeren in een sterkere flexibele arbeidsmarkt, zo blijkt uit de voorstellen die de ABU doet aan de politiek. In zijn algemeenheid door bij alle beslissingen de allocatieve rol van de uitzendbureaus te borgen en te benutten. Maar ook door een meer activerende WW die leidt tot snellere werkhervatting. Des te korter in de WW des te minder uitkeringen. Om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen, werken de ABU-aangesloten uitzendbureaus intensief samen met UWV en in toenemende mate met gemeenten. De ABU pleit voor een blijvende investering in deze publiek-private samenwerkingen. Daarnaast pleit de ABU voor een verbetering van de toegang tot de sociale zekerheid voor flexkrachten. Flexibiliteit moet niet bestraft worden, maar beloond. Ook vraagt de arbeidsmarkt van de toekomst om werknemers die makkelijker in verschillende sectoren aan het werk kunnen. Daarom moeten er opleidingsfaciliteiten komen, afgestemd op de uitzendformule. Het bevordert de toegang tot de arbeidsmarkt en de mobiliteit van werk naar werk.

Slechte flex weg
De ABU beoogt met haar voorstellen aan de politiek geen nieuwe flexwet. Integendeel, de brancheorganisatie is voor een bekrachtiging en handhaving van de oorspronkelijke afspraken uit de Flexwet van 1999. De intentie van deze wet was dat mindere flexvormen, zoals oproep- en nulurencontracten zouden verdwijnen. Daar is onvoldoende van terecht gekomen. Een heel andere vorm van slechte flexibiliteit zijn de malafide uitzenders. De ABU pleit voor een harde aanpak waarbij publiek (overheid, Inspectie SZW) en privaat (SNA, cao-politie en brancheorganisaties) goed kunnen samenwerken.

Bron: ABU Persbericht, 18 mei 2012