ABN AMRO: Zzp’ers geen oplossing voor vergrijzing

0
112

ZZP’ers zijn geen oplossing voor vergrijzing, constateert het Economisch Bureau van ABN AMRO in een rapport.

• Aantal ZZP’ers in eerste halfjaar 2016 licht gegroeid
• Vergrijzing als eerste zichtbaar onder laagopgeleide ZZP’ers
• Steeds oudere ZZP’er biedt geen soelaas voor vergrijzing

Zie het rapport: ABN AMRO, insights: ‘Zzp’er geen oplossing voor vergrijzing’ – 28 oktober 2016

ABN AMRO themarapport arbeidsmarkt oktober 2016

Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder
In het eerste halfjaar van 2016 steeg het aantal ZZP’ers met een 0,5 procent. Wel vlakt deze stijging af. Dit komt door een lichte daling van het aantal ZZP’ers in het tweede kwartaal van 2016. In het tweede halfjaar van 2015 steeg het aantal ZZP’ers nog met 2,8 procent. Het waren vooral jongeren die in het eerste halfjaar van 2016 aan de slag gingen als ZZP’er. Het aantal zelfstandige professionals in de leeftijd van 15 tot 35 jaar groeide met 4,7 procent. Ook ouderen – vooral in de leeftijd van 55 tot 65 jaar – vonden werk als ZZP’er. Hier was sprake van een stijging met 5,4 procent.

Hoogopgeleiden met korte werkweek werken vaker naast baan als ZZP’er
Sinds 2006 steeg het aantal ZZP’ers met 44,8 procent, terwijl de totale werkzame beroepsbevolking met 6,9 procent groeide. Werkgevers huren ZZP’ers vooral in omdat zij tijdelijk behoefte hebben aan specialistische kennis en om fluctuaties in het werk op te vangen. ABN AMRO verwacht dat deze behoefte door de vergrijzing op de arbeidsmarkt zal toenemen, omdat veel gespecialiseerde werknemers met pensioen gaan. De samenstelling van de gehele werkzame beroepsbevolking verschilt opvallend weinig met de samenstelling van ZZP’ers, vooral als het gaat om leeftijd en geslacht. Wel zijn laagopgeleide ZZP’ers ouder dan de gemiddelde werknemer. Ook hoogopgeleide ZZP’ers zijn iets ouder dan de totale beroepsbevolking, maar werken vaker naast hun baan als ZZP’er.

ZZP’ers lossen vergrijzing niet op
Hoewel het aantal ZZP’ers in de afgelopen tien jaar sterk is gegroeid, biedt dit volgens ABN AMRO geen oplossing voor de vergrijzing op de arbeidsmarkt. ZZP’ers worden zelf namelijk ook steeds ouder, waardoor werkgevers niet op hen kunnen terugvallen om de vergrijzing in hun bedrijf op te vangen. Dit zal als eerste een rol spelen bij lager opgeleide werknemers en ZZP’ers, omdat deze gemiddeld ouder zijn en eerder met pensioen gaan. Tegelijkertijd zijn er relatief minder jongere ZZP’ers op de arbeidsmarkt, waardoor zij de vergrijzing niet kunnen opvangen.

Bron: ABN AMRO, Economisch Bureau, 28 oktober 2016, zie ook FD