ABN AMRO: voorlopig geen ‘War for Talent’

0
752

ABN AMRO heeft onderzoek gedaan naar de kwantitatieve ontwikkeling van de de Nederlandse beroepsbevolking. Conclusie: voorlopig nog geen ‘war for talent’.

> Zie het rapport

Het rapport is geschreven door Marc Drees, RecruitmentLab en Han Mesters, ABN AMRO Zakelijke dienstverlening

Demografische ontwikkelingen – in het bijzonder de ontwikkeling van de beroepsbevolking – zijn belangrijke variabelen voor de voorspelling van de ‘gezondheid’ van een economie. In dit rapport staat de kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking op de middellange (2024) en lange termijn (2060) centraal. Dit krijgt invulling op basis van drie scenario’s.

Daling beroepsbevolking minder dramatisch
De conclusie is – ook in het meest negatieve scenario – dat de daling van de beroepsbevolking veel minder dramatisch is dan eerdere rapporten suggereren. Dit leidt tot de conclusie dat op middellange termijn geen sprake is van een ‘War for Talent’. Wel zal, net als nu het geval is, in bepaalde marktsegmenten sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt. Zo missen ontwikkelingen als een langer doorwerkende beroepsbevolking, een lage economische groei en toenemende automatisering hun uitwerking niet, met als gevolg een beperkte groei van het aantal vacatures bij een groeiende beroepsbevolking.

Personeelsplanning met een lange tijdshorizon
Dit rapport is het eerste deel van twee delen dat tot doel heeft meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Het rapport is met name een waardevol naslagwerk voor werving- en selectiebureaus, uitzendorganisaties en werkgevers met een lange tijdshorizon bij personeelsplanning.

Vermeende tekorten arbeidsmarkt onterecht
Aanleiding is de perceptie over vermeende tekorten op de arbeidsmarkt. De laatste jaren verschenen rapporten van de commissie-Bakker, SEO, CIETT (in samenwerking met consultant BCG) over de grote tekorten op de arbeidsmarkt waarmee Europa te maken zou krijgen. Zo noemt de commissie-Bakker een tekort van 500.000 werknemers in 2015 voor Nederland.
Volgens het nieuwste ABN AMRO rapport wordt ‘de soep niet zo heet gegeten’. Ten eerste houdt de lage economische groei naar verwachting langer aan. Daarnaast zorgt automatisering voor het ‘opdrogen van vacatures’ op MBO-niveau en ten slotte groeit de beroepsbevolking relatief sterk in de leeftijd boven 55 jaar.

Bron: ABN AMRO, 6 januari 2014