ABN AMRO: uitzendbranche groeit 8,5% in 2016

0
924

Trendbericht ABN AMRO Zakelijke dienstverlening / Uitzendsector

Als zeer cyclische branche hebben uitzendbureaus de economische wind stevig in de rug. Het aantal uitzenduren is de laatste jaren dan ook fors toegenomen. Met de verwachte verdere stijging van de economie en toenemende flexibilisering verwacht ABN AMRO voor 2016 een groei van de omzet van 8,5 procent.

Economische groei en flexibilisering stuwen markt
De uitzendmarkt profiteert sterk van de groei van de economie. Dit los van de structurele verschuiving van vaste naar flexibele arbeidscontracten waar het uitzendcontract een van is. Werkgevers voelen er namelijk steeds minder voor om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit onder meer door de complexer wordende arbeidswetgeving en daaraan verbonden risico’s. De belangrijkste aanjager van flexibele arbeidsrelaties is echter de behoefte van werkgevers om de personeelskosten mee te laten bewegen met de markt.

Traditioneel uitzenden is een ‘commodity’
Het uitzenden voor de traditionele momenten ‘piek en ziek’ is tot een ‘commodity’ verworden. Daarnaast hebben opdrachtgevers steeds meer inzicht gekregen in de kosten van een uitzendkracht voor het uitzendbureau. Beide factoren brengen daarom voor het traditioneel uitzenden prijsdruk met zich mee. Daarbij komt dat mede door digitalisering de toetredingsdrempel tot uitzenden alsmaar lager wordt. Al met al is het moeilijk hier onderscheidend in te zijn, tenzij men zeer efficiënt is en tot de kostenleiders behoort.

Uitbreiding dienstenpakket moet omzet op peil houden
Hoewel de branche profiteert van de economische groei, zijn er structurele uitdagingen. Zo daalt door automatisering het aantal banen waarvoor een lage scholing voldoet. Dit zijn banen waar het algemene uitzendbureau zich op richt. Ook neemt in de flexschil van werkgevers het aandeel van uitzendkrachten af ten gunste van tijdelijke arbeidscontracten en zzp’ers. Uitzendbureaus zijn daardoor genoodzaakt andere arbeid gerelateerde diensten aan te bieden, en het liefst met een hogere toegevoegde waarde zoals ‘recruiting’.

Strategische trends

Innovatie is een uitdaging
Ondanks de economische rugwind, hebben spelers in HR-services moeite om hun marges te behouden. Het lukt uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars niet altijd om hun huidige waardepropositie te innoveren. Om hun positie toch zeker te stellen, kunnen ze zich explicieter toeleggen op strategisch advies. Een andere optie is om meer verschillende diensten aan te bieden, zodat ze klanten volledig kunnen ontzorgen. Lees meer.

Uitzendbureaus bieden aanvullende diensten
Uitzendbureaus kiezen er vaker voor om de flexbehoefte van klanten breed in te vullen. Hiervoor bieden ze extra diensten aan, zoals payrolling of detachering. Voor klanten is de contractvorm ondergeschikt aan de mogelijkheid om op elk moment over de juiste kennis te beschikken. Lees meer.

Toekomstige wetswijzigingen zorgen voor onrust
Er is veel onzekerheid over de wet- en regelgeving voor uitzenders en payrollers. De Wet werk en zekerheid uit 2015 heeft de voorwaarden aan flexarbeid aangescherpt. Dit bleek gunstig voor de branche. Maar toekomstige aanpassingen zorgen voor veel onrust; het is nog niet duidelijk welke impact deze zullen hebben op het bestaansrecht en de verdienmodellen van HR-dienstverleners. Lees meer.

Commentaar Tempo-Team
ABN AMRO laat Joost Gons, business development manager van Tempo-Team aan het woord:
‘We moeten goed nadenken waar we investeren om de groei te kunnen pakken. We hebben innovatie-thema’s bedacht om bij nieuwe ideeën vooraf al het kaf van het koren te kunnen scheiden. Welk nieuwe werkwijze kan een zinnige bijdrage leveren? Eén zo’n thema is: state of the art verhouding tussen nieuwe technologie en de menselijke factor.’
Tempo-Team gaat ook contractmanagement aanbieden in het kader van ZZP-dienstverlening. Lees meer

Bron: ABN AMRO, Zakelijke dienstverlening/insights, 9 juni 2016