Structurele factoren zetten uitzenders onder druk

0
821

Nieuwe bedrijfsmodellen compenseren druk op zakelijke dienstverlening onvoldoende, volgens prognoses van ABN AMRO.

Prognoses uitzendbureaus, bron: CBS en ABN AMRO

Uitzendbureaus en management adviesbureaus profiteren nog het meest van het economisch herstel.

Er is een permanente druk op tarieven van standaardwerk, spelers uit andere sectoren betreden de markt en afnemers gaan steeds meer zelf doen.

Alleen betalen voor toegevoegde waarde
Afnemers willen alleen betalen voor diensten die toegevoegde waarde bieden. Voor werk waar kennisoverdracht niet centraal staat, zoals schoonmaak, verwachten ze dat de aanbieder dat tegen zo laag mogelijke kosten doet. Afnemers kijken ook steeds meer in hoeverre zakelijke dienstverleners een bijdrage leveren aan hun resultaten.

Nieuwe bedrijfsmodellen bieden nog weinig tegenwicht
Zakelijke dienstverleners verrichten standaardwerk zo efficiënt en goedkoop mogelijk en brengen kosten naar beneden. Zij richten zich daarnaast steeds vaker op andere branches, zoals accountants die de markt voor juridische dienstverlening betreden. Deze oplossingen leiden volgens ABN AMRO echter niet tot een vergroting van de markt. Wat wel potentie heeft, is het aanbieden van eenvoudige producten tegen zeer lage prijzen in de hoop dat nieuwe binnengehaalde klanten complexe producten afnemen. Verder bieden zakelijke dienstverleners hun deskundigheid aan voor het oplossen van problemen van afnemers. Door deze strategie schuiven dienstverleners op naar een partnership met afnemers, neemt de kennisintensiteit van diensten toe en vergroten ze hun toegevoegde waarde en markt. ABN AMRO benadrukt wel dat het tijd kost voordat deze nieuwe bedrijfsmodellen compensatie bieden aan de structurele druk op de markt van zakelijke dienstverleners.

Uitzendbureaus en managementadviesbureaus profiteren meest van herstel
In het eerste halfjaar van 2014 nam de omzet in de zakelijke dienstverlening met 3,0 procent per kwartaal toe in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar. Niet alle branches profiteren echter van het economische herstel. Zo heeft de economische opleving nog niet geleid tot omzetherstel bij accountants, schoonmaakbedrijven en beveiligingsbedrijven. In deze branches daalde de omzet achtereenvolgens met 0,9 procent, 1,3 procent en 0,7 procent per kwartaal in de eerste helft van 2014. Accountants hadden veel last van prijsdruk. Schoonmaak- en beveiligingsbedrijven hebben eveneens te maken met een forse tariefdruk, maar ook met een krimp van het aantal gebouwen en kantoorruimte. Managementadviesbureaus en uitzendbureaus tonen de sterkste groei, met een groeigemiddelde van respectievelijk 3,5 en 3,7 procent per kwartaal. ABN AMRO verwacht dat de omzet en het volume uiteindelijk op korte de termijn wel toenemen. Het groeitempo verschilt echter per branche.

Bron: ABN AMRO, insights, 30 september 2014