ABN AMRO: personeelstekort drukt groei bedrijfsleven

0
169

ABN AMRO heeft de sectorprognoses 2018/2019 gepubliceerd.

• Personeelstekort belemmert met name ondernemers in IT en Zakelijke dienstverlening in hun groei
• Zelfs uitzendbureaus hebben moeite met vinden personeel
• Komende 2 jaar blijft vraag naar personeel hoog, wat de economische groei blijft afremmen

Zie het rapport

Op pagina 7 wordt ingegaan op de situatie voor uitzendbedrijven:
“Het percentage bedrijven dat zich door personeelstekort belemmerd voelt, is onder uitzenders in enkele kwartalen gestegen van 29% tot 54%. Op dit moment is de balans tussen vraag en aanbod te ver doorgeschoten en blijkt het steeds moeilijker de juiste personen te vinden bij vacatures. De opwaartse druk op tarieven en marges die een dergelijk tekort met zich meebrengt, is te gering om dit te compenseren.”

Bron: ABN AMRO, 24 januari 2018

Zie ook het ABN AMRO rapport over 2017: Hoogconjunctuur stuwt dienstverlening