ABN Amro: licht herstel uitzendsector in 2014

0
960

De Nederlandse uitzendsector zal zich volgend jaar licht herstellen, aldus een rapport van ABN Amro.

  • Uitzendbranche geen graadmeter voor economisch herstel
  • Resultaten uitzendbranche dalen al zes kwartalen op rij
  • Zeer beperkte groei uitzendmarkt in 2014
  • Groei komt later op gang door optimalisering inzet bestaande arbeidskrachten

> Zie de volledige informatie in de sector update

De Nederlandse uitzendsector bevindt zich al anderhalf jaar in zwaar weer. Hoewel er zicht is op economisch herstel, wordt dit niet weerspiegeld in het aantal uitzenduren. ABN AMRO verwacht in 2014 weliswaar een licht stijgend volume, maar benadrukt tegelijkertijd dat de uitzendsector geen voorloper is bij economisch herstel. Dit is één van de belangrijke conclusies van de Uitzendupdate van ABN AMRO die vandaag is verschenen.

Al zes kwartalen krimp
Uit cijfers van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de branche al sinds begin 2012 wordt geconfronteerd met een voortdurende krimp. De resultaten zijn een weerspieging van het ongunstige economische klimaat. Dit blijkt ook uit de laatste kwartaalcijfers van de vier grootste uitzendorganisaties: USG, Randstad, Manpower en Adecco. Voor deze bedrijven gezamenlijk is sprake van zowel een dalende omzet als brutowinst. Deze daalden achtereenvolgens met 4,5 en 4,2 procent. Wel tekent zich bij de grote vier af dat de brutomarge haar bodem heeft
bereikt. Deze beweegt zich namelijk sinds begin 2011 in een relatief nauwe bandbreedte van 17 tot 18 procent.

Uitzendbranche geen voorloper van economisch herstel
Terwijl de uitzendmarkt bij een neergang van de economie voorop loopt, is dat bij economisch herstel niet het geval. ABN AMRO stelt zelfs vast dat het aantal uitzenduren iets achterloopt op een economische opleving. Zij verklaart dit doordat ondernemers eerst hun bestaande arbeidskrachten beter willen benutten voordat zij uitzendkrachten inzetten. Dit is vergelijkbaar met de terughoudendheid van met name industriële bedrijven om te investeren. Zij geven de voorkeur aan een optimale inzet van de bestaande capaciteit in plaats van te investeren in nieuwe machines.

Lichte stijging van volumes in 2014
ABN AMRO verwacht dat de economie in de laatste twee kwartalen van dit jaar groeit waarmee de periode van recessie wordt verlaten. Hierna zal de economie in 2014 een beperkte groei laten zien van 0,4 procent. Gezien de voorzichtige economische opleving voorziet ABN AMRO dat het aantal uitzenduren in 2014 met maximaal 0,5 procent groeit.

Bron: ABN Amro, 10 september 2013