ABN AMRO: Zelfsturende netwerken professionals

0
306

ABN AMRO heeft een rapport gepubliceerd onder de titel ‘Instituten willen leren van de opkomende netwerken van professionals’

Zakelijke dienstverlening loopt voorop in de Nieuwe Wereld

ABN AMRO rapport 'Opkomende netwerken professionals'

Invloed technologische veranderingen
Technologische verandering is niet lineair maar exponentieel, zo betoogt Han Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO. Op internet gebaseerde business modellen zorgen ervoor dat de organisatie van werk in rap tempo verandert.

“In voorgaande publicaties hebben we stil gestaan bij het thema ‘Human Capital’ als verbindend element tussen de verschillende activiteiten in de zakelijke dienstverlening. De meeste bedrijven in de sector zijn bezig met het scheppen van voorwaarden om het beste uit hun professionals te halen. Steeds meer hebben bedrijven externe mankracht en expertise nodig die vervolgens wordt ingekocht. Dit heeft tot gevolg gehad dat de traditionele intern gerichte HR functie verbreed is en ook verantwoordelijk wordt voor de employer branding naar professionals die op flexibele basis voor de organisatie werken.”

Evolutie van de flexibele schil
“Dit brengt ons op de evolutie van de flexibele schil. We hebben gezien dat de rol van de flexibele schil verandert van het faciliteren van ‘piek en ziek’ (een capaciteitsvraag) naar het faciliteren van verandering en innovatie binnen de inlenende organisatie. De flexibele schil wordt meer en meer een leerschool voor instituten hoe zij moeten omgaan met de ‘Nieuwe Wereld’: een wereld waarin professionals steeds vaker lijken te kiezen voor het ZZP bestaan en ‘werkaannemers’ worden op projectbasis. In dit rapport staan voorbeelden waaruit blijkt dat de zakelijke dienstverlening voorop loopt in de Nieuwe Wereld.”

Zelfsturende organisatie van professionals.
“Veel bedrijven worden geconfronteerd met de vraag hoe zij zich het best kunnen voorbereiden op de Nieuwe Wereld. Voor veel kleinere bedrijven is dat niet gemakkelijk. De operationele druk is hoog, veel ruimte en geld om te experimenteren is er niet. Voor grote bedrijven is het met name de omvang die het veranderingsvermogen negatief beïnvloedt. Het is duidelijk dat het anders moet maar de uitkomst zal niet liggen in een extreme kanteling van instituten naar platte netwerkorganisaties.
Veel taken die door instituten worden uitgevoerd, zullen blijven bestaan. Door het omarmen van projectmatig werken en invoeren van meer flexibiliteit zijn instituten bezig te ‘draaien’ naar een meer hybride vorm die meer tussen hiërarchie en markt valt.”

> Lees het ABN AMRO rapport Instituten willen leren van de opkomende netwerken van professionals

Bron: ABN AMRO in samenwerking met FastFlex, juni 2014