ABN AMRO: goede vooruitzichten voor uitzendbureaus in 2018

0
1177

2017 zal de geschiedenis ingaan als een goed jaar voor de sector zakelijke dienstverlening. De vooruitzicht voor 2018 zijn ook goed.

Dat zegt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening, ABN AMRO.

Omzetontwikkeling Zakelijke Dienstverlening 2017 en 2018, bron CBS en ABN AMRO

Uit de update:
“De vooruitzichten voor 2018 zien er goed uit. 2017 is tevens weer een bewijs dat belangrijke delen van de sector cyclisch gevoelig zijn, met name consultancy en HR services. Toch is in deze tijd van economische voorspoed een waarschuwend woord op zijn plaats. De door technologie veroorzaakte structurele veranderingen gaan onverbiddelijk door, ook in de sector zakelijke dienstverlening. Reden te meer om te blijven innoveren en de blik naar buiten gericht te houden.”

Trend om groei te kopen via overnames
“Ook met betrekking tot het aantal overnames deed de sector zakelijke dienstverlening het goed de afgelopen jaren, zeker in de HR services sector. In een eerdere blog dit jaar hebben we stil gestaan bij een belangrijke reden voor het grote aantal overnames: het gebrek aan innovatiekracht bij grote bedrijven leidt tot de noodzaak om groei te ‘kopen’. Wij verwachten dat deze trend ook in 2018 een belangrijke rol blijft spelen,” aldus Mesters.

Klantvragen complexer, samenwerking nodig
“In de professional services wordt samenwerking tussen specialisten belangrijker omdat de klantvragen complexer worden en de uitwerking hiervan vaker meerdere disciplines omvat. Dit brengt twee uitdagingen met zich mee: 1. Medewerkers moeten beschikken over teamwork gebaseerde competenties. 2. De organisatiestructuur moet niet belemmerend zijn voor samenwerking tussen specialismen.

De organisaties binnen de professionele dienstverlening die deze twee uitdagingen het snelste oplossen, gaan de winnaars worden.”

Bron: ABN AMRO/Insights, 29 december 2017