AB Groningen en AB Oost onderzoeken juridische fusie

0
1157

AB Groningen9 juni 2010

AB Groningen en AB Oost starten een onderzoek naar een mogelijke juridische fusie. Voor het onderzoek trekken de beide coöperaties vier maanden uit.

In oktober zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden aan de raden van commissarissen en de ledenraden van beide coöperaties. Naar aanleiding daarvan zullen zij besluiten of een volgende stap in het fusietraject gezet kan worden. De medewerkers van beide coöperaties en de vakbonden zijn 18 mei op de hoogte gebracht van de plannen.

Mogelijke fusie
AB Groningen en AB Oost hebben, na een eerste verkenning, besloten tot een onderzoek naar een mogelijke juridische fusie omdat zij verwachten dat de coöperaties elkaar goed aanvullen en kunnen versterken. Door de ontwikkelingen in de agrarische sector daalt het aantal agrarische bedrijven en daardoor ook het aantal leden gestaag. Daarnaast stellen de leden andere eisen aan de dienstverlening. Voor AB Groningen dat nu nog ruim 1.800 leden heeft, wordt het moeilijker nieuwe diensten te ontwikkelen voor de leden. Samen met AB Oost, dat 13.000 leden heeft, zal AB Groningen beter in staat zijn de dienstverlening aan de leden te continueren en te verbeteren.

Werkgebieden AB
AB Groningen heeft zich in haar regio met name sterk ontwikkeld in de commerciële uitzendbranche en AB Oost in de coöperatieve/agrarische sector. Voor beide coöperaties is het aantrekkelijk om van elkaars expertise gebruik te kunnen maken. AB Groningen en AB Oost verwachten samen hun concurrentiepositie, zowel in Nederland als in Duitsland, te kunnen versterken. De werkgebieden van AB Groningen en AB Oost grenzen zowel in Nederland als Duitsland aan elkaar. Het werkgebied van AB Groningen in Nederland is de provincie Groningen en van AB Oost de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Beide coöperaties hebben Duitse leden en een Duitse dochter die onder de namen AB Nord en AB Personal Partner in Duitsland actief zijn.

Gerelateerd nieuws
> Overname CBAB door AB Noordwest
> Referentie: AB Groningen

Bron: AB Groningen, 19 mei 2010