AB Brabant introduceert Bedrijfslidmaatschap

0
218

Met ingang van 1 januari 2014 introduceert AB Brabant, als eerste in Nederland, het Bedrijfslidmaatschap. Dit lidmaatschap is niet persoonsgebonden en staat op naam van de onderneming.

Hiermee kan ook de grote ondernemer rekenen op ondersteuning van een ervaren bedrijfsverzorger, wanneer hij zelf, de bedrijfsleider of een van zijn medewerkers uitvalt door ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Met het Bedrijfslidmaatschap blijft AB Brabant zich focussen op kwaliteitsbehoud en het waarborgen van arbeidscontinuïteit van agrarische ondernemingen in geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of overlijden. AB Brabant biedt een gegarandeerde invulling van arbeid na het indienen van de hulpvraag door de ondernemer.

Waarom?
De agrarische markt is volop in beweging. Er is sprake van een toenemende schaalvergroting binnen de primaire land- en tuinbouw.
Deze ontwikkeling vertaalt zich naar een veranderende vraag naar arbeid. Er is ook sprake van een veranderende behoefte naar arbeidscontinuïteit bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. AB Brabant heeft hier uitvoerig met haar leden over gesproken en de bestaande vormen van lidmaatschap tegen het licht gehouden.

De bestaande vormen van lidmaatschap zijn persoonsgebonden. Dat wil zeggen dat deze op naam staan van de agrarisch ondernemer. Ook is het mogelijk om deze op naam van de medewerker af te sluiten. Deze lidmaatschappen voldoen voor een groot deel van de AB Brabant-leden. Voor de grotere agrarische ondernemingen, met meer dan drie medewerkers, komt AB Brabant met een nieuw lidmaatschap.

Voor leden met meer dan drie medewerkers
“De behoefte aan vervanging zal vooral bestaan uit productiemedewerkers en de functie van meewerkend voorman. Incidenteel is er behoefte aan vervanging op bedrijfsleidersniveau. Het Bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor leden van AB Brabant die een onderneming runnen met meer dan drie medewerkers. Voor ondernemingen met maximaal drie medewerkers volstaat het huidige persoonsgebonden lidmaatschap”, legt AB Brabant-directeur Eppo Timmer uit.

Flexibele en gespecialiseerde arbeid
AB Brabant staat al meer dan 45 jaar borg voor een professionele arbeidsvervanging bij ziekte, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of overlijden van haar agrarische leden in de dierhouderij. Met een team van 120 bedrijfsverzorgers is het de grootste agrarische werkgever in Noord-Brabant.

Bron: AB Brabant, 3 december 2013