Aantal vacatures kent recorddaling

0
409

Logo CBS13 februari 2009

Het aantal openstaande vacatures is in het vierde kwartaal van 2008 scherp gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Met een daling van 54.000 vacatures is dit een record sinds het begin van 1989.

Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in het bedrijfsleven is het aantal vacatures flink gedaald. Eind december 2008 telde Nederland, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, nog 198.000 vacatures. Het lagere aantal vacatures vertaalde zich ook in een lagere vacaturegraad. De sterke daling van het aantal vacatures kwam vooral doordat er minder vacatures zijn ontstaan.

Omslag sinds record aantal vacatures in 2007
Eind september 2007 stond het aantal openstaande vacatures op recordhoogte. In de vier jaar daarvoor was het aantal vacatures bijna verdrievoudigd. Met de scherpe daling in het vierde kwartaal van 2008 is er nu duidelijk sprake van een omslag. De ontwikkeling van het aantal vacatures liep parallel met de economische groei. In het vierde kwartaal kromp de economie voor het eerst in vijf jaar, aldus het CBS.

Openstaande vacatures

Afname vacatures commerciële dienstverlening grootst
In het bedrijfsleven deed zich de grootste daling voor. Dit werd vooral veroorzaakt door de afname van 138.000 naar 105.000 vacatures in de commerciële dienstverlening, in het vierde kwartaal van 2008. Deze sector omvat onder andere de handel, zakelijke dienstverlening en financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook in de industrie en bouwnijverheid deed zich een sterke daling voor, van 45.000 naar 30.000. In de zorg, bij de overheid en in het onderwijs daalde het aantal vacatures licht.

Bouwnijverheid en financiële instellingen
Door de sterke daling van het aantal vacatures kwam ook de vacaturegraad flink lager uit. Eind december 2008 waren er gemiddeld 23 vacatures per duizend banen. Een jaar eerder stond de vacaturegraad nog op 31. De vacaturegraad nam het sterkste af bij de bouwnijverheid en de financiële instellingen.

Vervallen vacatures: bijna 34.000
Het aantal vervulde vacatures ligt ongeveer op het niveau van het jaar ervoor, maar er zijn veel minder vacatures ontstaan. In het vierde kwartaal van 2008 ontstonden 204.000 vacatures, 56.000 minder dan een jaar eerder. Dit is het laagste aantal ontstane vacatures in vier jaar tijd. Het aantal vervulde (inclusief vervallen) vacatures bedroeg 254.000. Opvallend is het grote aantal vervallen vacatures: bijna 34.000. Doorgaans vervallen er minder dan 20.000 vacatures in een kwartaal.

Gerelateerd nieuws
> Respons vacatures kranten verdubbeld
> Aantal personeelsadvertenties sterk gedaald
> CBS: werkloosheid begint op te lopen

Flexmarktbekijk meer cijfers en trends »
Arbeidsmarktmeer over vacatures »

Bron: CBS, 13 februari 2009


FlexService – home