Aantal vacatures stijgt al twaalf kwartalen op rij

0
163

Eind juni waren er in Nederland 155 duizend openstaande vacatures.

Dat is een stijging van 5 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal vacatures stijgt nu al twaalf kwartalen op rij, meldt CBS vrijdag.

Vacatures naar bedrijfstak, 2e kwartaal 2016

In totaal kwamen er in deze periode 64 duizend vacatures bij, gemiddeld 5 duizend per kwartaal. Het aantal openstaande vacatures is sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest. Desondanks is het aantal vacatures nog altijd bijna 100 duizend lager dan de recordstand uit 2008.

Per bedrijfstak veranderde het aantal vacatures niet veel tussen eind maart en eind juni. De grootste stijging werd gemeten in de handel (+1 duizend) en de grootste afname in de bedrijfstak financiële dienstverlening (-0,4 duizend). Ondanks een aantal faillissementen in de handel, loopt het aantal banen en vacatures in deze bedrijfstak toch nog steeds op. Met bijna een vijfde van alle vacatures is de handel de bedrijfstak met de meeste vacatures.

Ten opzichte van het aantal banen van werknemers zijn de meeste vacatures te vinden in de bedrijfstak informatie en communicatie. In deze bedrijfstak zijn er nu 50 openstaande vacatures per duizend banen van werknemers. In het onderwijs zijn er de minste vacatures: 11 per duizend banen.

Het aantal vacatures dat in de loop van een kwartaal ontstaat of vervuld wordt ligt veel hoger dan het gemiddeld aantal openstaande vacatures. Het afgelopen kwartaal ontstonden er 223 duizend vacatures en werden er 218 duizend vervuld. Ook dit zijn de hoogste aantallen in zeven jaar tijd. Dat het aantal openstaande vacatures sneller stijgt dan het aantal vervulde vacatures, duidt erop dat vacatures langer open staan voordat zij vervuld worden.

Bron: CBS, 12 augustus 2016