Aantal vacatures onder dieptepunt 2006

0
370


26 mei 2009

De daling van het aantal openstaande vacatures heeft in het eerste kwartaal stevig doorgezet. Eind maart 2009 waren er bijna 50.000 minder vacatures dan een kwartaal eerder. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden stonden er toen nog 152.000 vacatures open.

Dit is ruim 60.000 meer dan op het dieptepunt van september 2003. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In een half jaar tijd is het aantal vacatures nu met bijna 100.000 afgenomen. De daling vond voor het grootste deel in het bedrijfsleven plaats. Door het kleinere aantal vacatures kwam ook de vacaturegraad fors lager uit. De daling van het aantal vacatures komt vooral doordat er veel minder vacatures zijn ontstaan.

Aantal vacatures 100.000 lager dan eind september
Eind september 2007 bereikte het aantal openstaande vacatures een record. Er stonden 253.000 vacatures open. Hierna bleef het aantal vacatures een jaar lang op een hoog niveau, steeds boven 240.000. De omslag kwam in het vierde kwartaal van 2008. Nu, in het eerste kwartaal van 2009, ligt het aantal vacatures 100.000 lager dan eind september 2008.

Aantal vacatures april 2009

Commerciële dienstverlening grootste daler
Het aantal vacatures daalde in het eerste kwartaal over de gehele linie. De grootste daling deed zich voor bij de commerciële dienstverlening. In deze sector daalde het aantal vacatures van 106.000 naar 79.000. De commerciële dienstverlening omvat onder andere de handel, zakelijke dienstverlening en financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook in de industrie en bouwnijverheid nam het aantal vacatures sterk af. Eind maart 2009 stonden daar nog maar 19.000 vacatures open. Een kwartaal eerder ging het nog om 30.000.

Vacaturegraad flink lager
Met de daling van het aantal vacatures kwam ook de vacaturegraad flink lager te staan. Eind maart 2009 waren er gemiddeld 19 vacatures per duizend banen. Een jaar eerder waren dat er nog 32. De vacaturegraad nam sterk af in de bouw, industrie en de bedrijfstak vervoer en communicatie.

Laagst aantal ontstane vacatures in 5 jaar
In het eerste kwartaal van 2009 zijn veel minder vacatures ontstaan en vervuld dan een jaar eerder. Er ontstonden 187.000 vacatures, 88.000 minder dan een jaar eerder. Dit is het laagste aantal ontstane vacatures in vijf jaar tijd. Het aantal vervulde (inclusief vervallen) vacatures in het eerste kwartaal van 2009 kwam op 221.000 uit, 45.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal vervallen vacatures was betrekkelijk groot: 30.000. Doorgaans vervallen er minder dan 20.000 in een kwartaal.

Gerelateerd nieuws
> Aantal vacatures kent recorddaling
> Online vacatures naar laagste punt in 3 jaar

Bron: CBS, 15 mei 2009


FlexService – home