Tentoo: 40% meer freelancende jongeren in 2017

0
92

Het aantal jongeren onder de 25 dat werkt als freelancer of flexwerker is in het eerste kwartaal van dit jaar met 40 procent gestegen. Tegelijkertijd is hun omzet ook fors gestegen, met bijna 20 procent.

Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bureau Tentoo onder meer dan 10.000 respondenten. Ook het aantal vrouwen dat in het eerste deel van dit jaar werkte als freelancer is gestegen, met maar liefst dertien procent.

“Flexwerk is sterk in opkomst, zeker onder jongeren. Er was het afgelopen kwartaal niet alleen meer werk voor jongeren, ook verdienden ze aanzienlijk meer”, vertelt Paul den Ronden, algemeen directeur bij Tentoo.

Tentoo kwartaalmonitor, omzetstijging freelancers Q1 2017

Vrouwen en jongeren doen het goed
Het totale aantal freelancers en flexwerkers nam het afgelopen kwartaal met tien procent toe vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Die groei komt voornamelijk door de forse toename van jonge freelancers, maar ook door een stijging in het aantal vrouwelijke freelancers. Dit jaar steeg het aantal freelancende vrouwen met dertien procent, vergeleken met vorig jaar. Het aantal mannelijke freelancers steeg ook, maar slechts met acht procent.

Vrouwen verdienen meer
Vrouwelijke freelancers zagen in 2017 hun omzet licht stijgen – met een procent. Mannelijke freelancers zagen daarentegen hun omzet dalen met vier procent. “We zien een groeiende ondernemersmentaliteit bij vrouwen. Dat resulteert in meer werk en een relatief hogere omzet dan voorheen,” aldus den Ronden.

Meer werk voor freelancers
Niet alleen het aantal freelancers is toegenomen, ook het aantal uren dat opdrachtgevers freelancers inzetten is in 2017 gestegen, met acht procent. Den Ronden: “De stijgende vraag leidt niet per se tot meer werk voor de freelancers die al voor een opdrachtgever werken. Het werk wordt nu onder meer mensen verdeeld. Het gemiddeld aantal freelancers dat een bedrijf inzet stijgt namelijk ook met acht procent.”

Wet DBA
De groei in het aantal freelancers duidt erop dat de gevolgen van de wet DBA nog steeds merkbaar zijn. “Hoewel de Wet DBA on hold staat, zorgt deze toch voor onzekerheid. Door freelancers via payrolling in te huren dekken opdrachtgevers financiële risico’s af,” aldus Den Ronden.

Bron: Tentoo, 24 april 2017