Aanpak malafide uitzendbureaus

0
175

24 april 2008

Kabinet en sociale partners gaan malafide uitzendbureaus samen aanpakken

Dit schrijft minister Donner van SZW in zijn verslag van het voorjaarsoverleg van 23 april met de sociale partners.

Fraude staat arbeidspotentieel in de weg
Buitenlandse arbeidskrachten kunnen een belangrijke rol spelen bij het vervullen van de tekorten op de arbeidsmarkt. In bepaalde onderdelen van de uitzendbranche staan fraude en illegaliteit de benutting van dit potentieel echter nog steeds in de weg, ondanks de huidige inspanningen om dit gegeven terug te dringen. Het kabinet en sociale partners vinden daarom verdere maatregelen om malafide uitzendbureaus aan te pakken noodzakelijk.

Handhaving

Het kabinet zet daarbij zwaar in op handhaving, waaronder stevige boetes en mogelijke maatregelen in de sfeer van de fiscaliteit, tot nu toe voornamelijk gericht op uitleners. Daarnaast heeft de branche een nieuw en stevig (NEN)keurmerk in de markt gezet. Om de effectiviteit van de gezamenlijke aanpak door overheid en branche te vergroten is een ondersteuning van de zelfregulering via het keurmerk gewenst. Dit kan worden betrokken bij de besluitvorming over de voorziene evaluatie in mei 2008 van het handhavingskader grensoverschrijdende arbeid. Deze evaluatie is ook van belang voor de verdere besluitvorming over het al dan niet openstellen van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren. Hierover moet uiterlijk eind 2008 worden besloten.

Bron: SZW, 24 april 2008