AamigoO – Source omzet Q1 2013: +14%

0
314

Het netto-resultaat van AamigoO’s organisatie Source+ is positief in het eerste kwartaal van 2013, zo maakte AamigoO Group vandaag bekend.

> Zie Source.nl

De hoofdpunten uit het persbericht:
• Bruto-omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (AamigoO Group, AamigoO Holding en Source+) neemt toe met 14% (€ 5,4 miljoen) tot € 44 miljoen ten opzichte van 1e kwartaal 2012;
• Bruto-omzetresultaat neemt toe met € 0,2 miljoen tot € 0,9 miljoen als gevolg van de gestegen bruto-omzet;
• Positieve EBITDA uit voortgezette bedrijfsactiviteiten;
• Substantiële versterking van het eigen vermogen in 2013 verwacht van € 4,5 tot € 5 miljoen.

Nettoresultaat Source+ positief
AamigoO Group meldt: het bruto-omzetresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (Source+) nam ten opzichte van het 1e kwartaal 2012 toe met €0,2 miljoen tot € 0,9 miljoen. Deze stijging in de bruto-omzet is onder andere het gevolg van de in 2012 door Source+ gesloten raamovereenkomsten.

De personeelskosten van de voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn ruim € 0,1 miljoen lager vergeleken met het 1e kwartaal 2012 als gevolg van de in het najaar 2012 ingezette kostenbesparingen. De overige bedrijfskosten zijn licht gestegen vergeleken met het 1e kwartaal 2012. De effecten van de kostenbesparingen zijn teniet gedaan door de transactiekosten die verband houden met de verkoop van de bedrijfsonderdelen die in april 2013 is geëffectueerd. Het is de verwachting dat deze transactiekosten ook een drukkend effect zullen hebben op de resultaten in het 2e kwartaal 2013.
Over het 1e kwartaal van 2013 heeft Source+ een positief nettoresultaat gerealiseerd van € 0,1 miljoen.

Effect van beëindigde activiteiten op resultaten AamigoO Group
Op 27 april 2013 zijn de aandelen van Corso Holding BV, AamigoO Services BV, AamigoO Caribbean Staffing Services, AamigoO Intellectual Property aan onder andere New Avantus Employment BV verkocht. De resultaten van deze vennootschappen zijn in het eerste kwartaal 2013 nog mee geconsolideerd en beïnvloeden het nettoresultaat van AamigoO Group negatief met € 0,2 miljoen.

Versterking van het eigen vermogen in 2013
De verkooptransactie van 27 april 2013 heeft een positief effect op het eigen vermogen van AamigoO Group van € 2,3 miljoen. Deze vennootschappen worden per transactiedatum niet meer in de consolidatie van AamigoO Group betrokken.
Voorts is sprake van reductie van de converteerbare obligatieleningen. Eind 2012 stond nog voor 3 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit. Op 30 april 2013 stond € 1,25 miljoen aan convertibles uit. Begin juni 2013 wordt van deze lening van € 500.000 nominaal, vermeerderd met een contractueel vastgelegde premie van 20 procent, geconverteerd in 587.084 aandelen. Hierdoor zal een bedrag van nominaal € 750.000 aan converteerbare obligaties resteren. Met de houder van de resterende convertibles is overeenstemming dat wordt gestreefd naar conversie van deze convertibles in eigen vermogen, waarbij over de wijze van conversie thans overleg wordt gevoerd.

AamigoO Group en J-Merce Holding BV hebben in januari 2013 overeenstemming bereikt over het oplossen van het conflict inzake een nabetaling van € 2 miljoen op de overname van Source+. Alle juridische procedures zijn daarmee beëindigd. Inzake de nabetaling van € 2 miljoen op de overname Source+ heeft de levering van de 325.000 aandelen plaatsgevonden, door levering van 275.000 aandelen die door de onderneming in eigen portefeuille worden gehouden en door 50.000 nieuw uit te geven aandelen. In totaal heeft deze levering van aandelen een positief effect van € 0,6 miljoen op het eigen vermogen, die in het 2e kwartaal 2013 in de resultaten tot uitdrukking zullen komen.

Bovenstaande stappen hebben positieve impact op de balansverhoudingen van AamigoO Group. Het eigen vermogen per 31 maart 2013 (€ 3,7 miljoen negatief) zal door bovenstaande stappen met € 4 miljoen worden versterkt. Daarnaast zullen aanvullende maatregelen een verdere versterking van het eigen vermogen van naar verwachting € 0,5 tot € 1 miljoen opleveren. De verwachte totale positieve impact bedraagt in dat geval € 4,5 tot € 5,0 miljoen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 juni
Op 20 juni a.s. zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AamigoO Group NV plaatsvinden. Op de agenda staan onder meer wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en een statutenwijziging.

Bron: AamigoO, 31 mei 2013