AamigoO omzet 2011: + 241%

0
906

Logo

2 mei 2012

AamigoO heeft over het jaar 2011 een bruto omzet gerealiseerd van € 156 miljoen (€ 64,6 miljoen in 2010).

Op 28 december 2011 heeft AamigoO de overname van Corso BV ( Corso) afgerond. Corso heeft over 2011 een totale bruto omzet gerealiseerd van € 259,4 miljoen (€ 250,7 miljoen in 2010). De gerealiseerde omzettoename in 2011 bij zowel AamigoO als Corso is uitsluitend autonome omzetgroei. Indien Corso geheel 2011 onderdeel van AamigoO zou zijn geweest, dan had de totale bruto jaaromzet over geheel 2011 € 415,9 miljoen bedragen.

Kernpunten
• Bruto-gefactureerde omzet 2011 gestegen naar € 156,2 miljoen ( 2010: 64,6 miljoen)
• Bruto-omzetresultaat € 4,1 miljoen
• Geconsolideerd resultaat na belastingen € 1,6 miljoen
• Eigen vermogen bedraagt € 2,5 miljoen

Ontwikkelingen na balansdatum
Als onderdeel van de algemene groeistrategie heeft AamigoO Group begin dit jaar een kantoor geopend in San Francisco. In de Verenigde Staten is gekozen om onder de naam REVL te opereren. REVL is een online platform dat mensen de mogelijkheid biedt een persoonlijk ‘merk’ en carrièrepad te ontwikkelen. REVL is onderdeel van AamigoO Group voor 87,5%.

AamigoO Group heeft in maart bekendgemaakt dat onder voorbehoud van de uitkomst van het due diligence onderzoek overeenstemming is bereikt over de verwerving van een 50% belang in Peerz BV (‘Peerz’). Daarnaast heeft AamigoO Group gedurende drie jaar het recht haar belang uit te breiden naar 90%. Peerz, gevestigd te Amsterdam, is een innovatief concept voor het maken van online gedragsprofielen.

Vanaf januari 2012 voert AamigoO Group overleg met de aandeelhouders van Adver-Online BV (‘Adver’), inzake een mogelijke overname van Adver door AamigoO Group.

Vooruitzichten
De directie ziet 2012 met vertrouwen tegemoet en verwacht dat de bruto- facturatiewaarde in 2012 fors zal stijgen, mede door de afgeronde acquisitie van Corso.

Bron: Persbericht AamigoO, 2 mei 2012