Werkmaatschappij legt beslag bij AamigoO voor 2 miljoen

0
560

Logo

7 mei 2012

Source Automation heeft een procedure geëntameerd tegen haar oud aandeelhouder en bestuurder J-Merce Holding en terugvordering geëist van naar de mening van het huidige bestuur ten onrechte onttrokken twee miljoen euro uit het bedrijf.

Uit hoofde van de gesloten koop overeenkomst d.d. 27 december 2010 betreffende de verwerving van AamigoO Holding BV, heeft AamigoO Group een vrijwaring afgegeven ter zake een betalingsverplichting van drie miljoen euro aan J-Merce. Het bestuur van Source Automation heeft grondige redenen om te vrezen dat J-Merce, na veroordeling tot terugbetaling van de twee miljoen euro, geen verhaal zal bieden. Om die reden heeft het bestuur van Source Automation conservatoir derdenbeslag gelegd onder AamigoO Group voor het geen AamigoO Group uit hoofde van de verstrekte vrijwaring aan J-Merce verschuldigd is.

De directie van AamigoO Group bevestigt dat in de vastgestelde en gepubliceerde jaarrekening 2010 de vordering op J- Merce van twee miljoen is opgenomen, alsmede is de verplichting uit hoofde van de vrijwaring in de jaarrekening 2010 opgenomen. De directie van AamigoO Group acht geen termen aanwezig om een voorziening op de vordering op J Merce te moeten nemen.

Bron: Persbericht AamigoO, 7 mei 2012