AamigoO gaat verder als Source Group

0
697

AamigoO Group verandert haar naam en heet voortaan Source Group NV.

> zie Source.nl

De verkoop van Corso en andere dochterondernemingen voor € 2 miljoen is rond.
AamigoO meldt ook substantiële verbetering van het eigen vermogen en verlaging van de schuldpositie.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gepland op 20 juni 2013.

Persbericht:
AamigoO Group is verheugd mee te delen dat de verkoop van onder andere het onderdeel Corso is gerealiseerd en dat sprake is van een substantiële verbetering van de balans. Daarmee zullen de activiteiten van de groep voornamelijk bestaan uit Source (Culemborg). Met deze stappen breekt een nieuw hoofdstuk aan voor deze beursvennootschap, die zal worden hernoemd tot Source Group NV.

Verkoop dochterondernemingen Corso en REVL
De afgelopen weekend afgeronde transactie omvat de verkoop en levering van Corso Holding inclusief dochterbedrijven AamigoO Services, AamigoO Intellectual Property, AamigoO Caribean Staffing Services en REVL inc. De feitelijke levering van de aandelen van REVL inc wordt op korte termijn verwacht.
Corso komt mede in handen van JvS Invest, de vennootschap van Jan van Soest (de oprichter van Corso). Corso gaat verder als zelfstandig bedrijf en Jan van Soest zal vanaf heden betrokken zijn bij het management van Corso.

De verkoopprijs bestaat naast de overname van de schuldpositie uit een bedrag van € 2 miljoen. Voor de transactie is toestemming gegeven door de aandeelhoudersvergadering op 28 februari jl.

Verbetering operationeel resultaat na desinvestering Corso
Met de desinvesteringen bestaan de activiteiten van AamigoO Group vrijwel geheel uit Source in Culemborg. Source geniet, ondanks het overgangsjaar bij AamigoO Group, onverminderd het vertrouwen van haar klanten en het bedrijf is in 2012 in staat gebleken nieuwe contracten binnen te halen. De bruto-facturatiewaarde van Source groeide in 2012 verder tot € 165,9 miljoen en ook voor 2013 wordt een stijging van de bruto-facturatiewaarde verwacht.

Verbetering eigen vermogen
De desinvestering van Corso biedt voor de groep een nieuw perspectief. De verkoop zorgt enerzijds voor een verbetering van het resultaat en heeft anderzijds een positief effect op het eigen vermogen. Daarnaast nemen de converteerbare leningen af.

De hoge holdingkosten van AamigoO en de kosten gerelateerd aan de herstructurering zullen tot de eerste helft van 2013 nog een drukkend effect hebben op de winstgevendheid, maar vanaf het derde kwartaal wordt een gezonde winstgevendheid verwacht. Source verwacht de komende jaren een winstgevende groei te kunnen realiseren.

Op 20 juni 2013 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld. Bij deze statutenwijziging zal worden voorgesteld de naam van de vennootschap te wijzigen in Source Group NV. Tevens zal worden voorgesteld de heer F.C. Lagerveld te benoemen tot commissaris van de vennootschap. De huidige commissaris, de heer P.R. Zwart, zal per diezelfde datum aftreden als commissaris. Verder worden stappen ondernomen om de kosten van de holding
drastisch en tot het noodzakelijk minimum terug te dringen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20 juni a.s.
Om aandeelhouders volledig te informeren wil AamigoO Group de gevolgen van de verkoop van de dochterondernemingen verwerken in haar jaarrekening 2012. In dat kader verwacht AamigoO Group binnen twee weken de jaarrekening te kunnen publiceren. De oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 juni a.s. zal op korte termijn plaatsvinden. Dan zullen ook de concept statutenwijziging, het Curriculum Vitae van de heer Lagerveld en de overige agendastukken beschikbaar worden gesteld.

Directie en Raad van Commissarissen van AamigoO Group zijn verheugd dat het verkoopproces van Corso succesvol is afgerond. Daarmee zijn de perspectieven van de vennootschap aanzienlijk verbeterd en is een nieuw hoofdstuk aangebroken voor de vennootschap, aandeelhouders en andere betrokken stakeholders.

Over Source Group N.V.
Source Group specialiseert zich in het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals in dienst bij derden op aanvraag van haar cliënten, op diverse kennisgebieden als ICT, financiële en administratieve functies. Daarnaast verzorgt Source, als broker, de gehele of een deel van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers.

Bron: AamigoO, 29 april 2013