39% van de uitzendkrachten voelt zich niet betrokken bij inlener

0
230

Via een poll op hun website, vroeg vacaturesite Uitzendbureau.nl aan uitzendkrachten of ze zich betrokken voelen bij het bedrijf waar ze werken.

De uitslag: 39% van de 788 ondervraagde uitzendkrachten geeft aan zich niet betrokken te voelen bij het bedrijf waar ze werken.

Naar aanleiding van de uitslag, is er rondvraag gedaan bij verschillende uitzendbureaus. Daaruit kwamen een aantal oorzaken die mogelijk verklaren waarom zo veel uitzendkrachten zich niet betrokken voelen bij hun werkgever. Het blijkt voornamelijk te gaan om het maken van een verkeerde match, de korte duur van het uitzendwerk en het tekort aan zekerheid voor de uitzendkracht.

Verkeerde match
Het lijkt in eerste instantie te beginnen met een verkeerde match. Recruiters van de uitzendbureaus YoungCapital, Uitzendbureau Actief Werkt! en technisch uitzendbureau VNOM zijn het erover eens dat het vooral belangrijk is dat er een goede klik is tussen het bedrijf en de uitzendkracht. Een werknemer die op zijn plaats is, voelt zich ook meer betrokken. Er komt best wat kijken bij het maken van een goede match. Zo zou er gekeken moeten worden naar wat uitzendkrachten willen, en of ze goed bij de (bedrijfs)cultuur passen.

Korte arbeidsduur
Verder blijkt ook de duur van het uitzendwerk en het uitzicht op een vaste aanstelling van invloed te zijn op de betrokkenheid. De recruiters geven aan dat ze duidelijk verschil zien in de betrokkenheid tussen uitzendkrachten die korte periodes werken en uitzendkrachten die langere periodes werken.
In veel gevallen heeft de laatste groep ook uitzicht op een vaste aanstelling bij de inlener.
Uitzendkrachten met uitzicht op een vaste baan zijn vaak meer betrokken dan uitzendkrachten die dit niet hebben. Mogelijke oorzaak is dat ze niet alleen maar werken voor het geld, maar ze investeren ook in zichzelf en in hun toekomst.

Onzekerheid
Om de betrokkenheid van hun uitzendkrachten te vergroten, hebben de uitzendbureaus VNOM en Actief Werkt in hun beleid opgenomen dat vrijwel alle uitzendkrachten na een of twee jaar moeten worden overgenomen door de inlener. Er worden hierover duidelijke afspraken gemaakt met de inleners. Dit geeft de uitzendkrachten zekerheid. Daar is nog altijd veel behoefte aan, volgens VNOM
en Actief Werkt.

Betrokkenheid verbeteren
Wat kunnen uitzendbureaus en bedrijven doen om de betrokkenheid te vergroten en een succesvolle samenwerking te creëren? De recruiters van de uitzendbureaus vinden het belangrijk om goed te luisteren naar wat uitzendkrachten en inleners willen en wat ze verwachten. Ook is het goed om de tijd te nemen om een goede match tot stand te brengen en de uitzendkrachten zoveel mogelijk
zekerheid en duidelijkheid proberen te geven. Zo wordt de kans groter dat een uitzendbureau een tevreden uitzendkracht heeft en dat de inlener er een fijne medewerker aan overhoudt.

Bron: Uitzendbureau.nl, 5 oktober 2017