35% werkend Nederland ervaart ongewenst gedrag

0
347

Eén op de drie werkende Nederlanders (35%) heeft het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag op het werk. Dit komt neer op bijna 3 miljoen Nederlanders.

Discriminatie wordt met 19% het vaakst genoemd. 4% geeft aan een vorm van seksuele intimidatie te hebben ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van AnalitiQs | No Ties onder ruim 1.000 werkende Nederlanders.

350.000 werkenden seksueel geïntimideerd
Van alle soorten ongewenst gedrag wordt discriminatie (19%), naast roddelen, het vaakst genoemd. Bijna één op de twintig werkenden (4%) geeft zelfs aan wekelijks gediscrimineerd te worden op werk. Eén op de acht geeft aan last te hebben gehad van kleinerende of vernederende opmerkingen (13%).
Soorten ongewenst gedrag, bron No Ties
Maar liefst 4% geeft aan seksueel geïntimideerd te zijn. Dit komt neer op 350.000 Nederlanders. Wat betreft het ervaren van seksuele intimidatie gaat het in veruit de meeste gevallen om vrouwen.

Merendeel meldt ongewenst gedrag niet
Van alle werkenden die het afgelopen jaar ongewenst gedrag hebben ervaren en/ of dit ooit hebben gezien of gehoord op werk geeft 55% aan dit nooit te hebben gemeld. Laagopgeleiden (60%) hebben dit vaker niet gedaan dan hoogopgeleiden (51%). Voornaamste redenen om ongewenst gedrag niet te melden zijn dat het teveel gedoe met zich meebrengt (22%) of dat er toch niets mee gedaan wordt (22%).

1,7 miljoen werkenden kunnen nergens terecht
Eén op de vijf werkenden (21%) weet niet waar hij of zij terecht kan op werk om ongewenst gedrag te melden. Dit komt neer op ruim 1,7 miljoen werkende Nederlanders. Op de vraag waar men ongewenst gedrag in de toekomst zou melden geven veruit de meeste werkenden aan bij een leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon. Verder valt op dat 8% het zou melden bij de politie.

Bron: AnalitQs | No Ties, 2 februari 2022