24.000 minder bijstandsuitkeringen in 2018

0
45

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2018 met 24.000 gedaald. In 2017 was er nog een daling van 8.000. Eind 2018 telde Nederland 433.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

CBS: personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering, 2008-2018

Sterke daling onder jongeren
In 2018 is het aantal bijstandsgerechtigden in alle drie de leeftijdsgroepen gedaald. De daling was het sterkst onder jongeren tot 27 jaar: 6.000 minder (14%). Het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand verminderde met 16.000 (9%).

45-plussers
Onder 45-plussers bedroeg de daling minder dan 1%. Zij lijken minder te profiteren van de gunstige arbeidsmarkt, waardoor zij eerder of langer op bijstand zijn aangewezen. Ook speelt de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd mee.

Niet-westerse achtergrond
Voor het eerst na 2008 is ook het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond gedaald, met ruim 10.000. Deze daling kwam vooral later op gang door de instroom van vluchtelingen in de bijstand, vooral Syriërs, in de afgelopen jaren.

Helft uitstromers aan het werk
In de eerste helft van 2018 verlieten 56.000 personen de bijstand. Van hen vond bijna de helft, 26.000, een werknemersbaan. Bijstandsuitstromers in de leeftijdsgroep 27 tot 45 jaar komen het vaakst in een werknemersbaan terecht.

Bron: CBS, 28 februari 2019