22.554 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

0
47

Afgelopen vrijdag presenteerde staatssecretaris Klijnsma de cijfers van de twee-meting van de banenafspraak.

Zie Rijksoverheid.nl

Het doel van de banenafspraak is om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Eind 2016 waren er voor deze doelgroep 22.554 banen gerealiseerd. Dat zijn er meer dan in het sociaal akkoord met het kabinet is afgesproken. Uitzendbureaus zijn met 3.389 banen voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor de extra gecreëerde banen.

De banenafspraak houdt in dat werkgevers in de sector markt en de sector overheid eind 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd. De doelstelling was om aan het einde van 2016 in totaal 20.500 banen in te richten voor deze doelgroep, waarvan 14.000 bij de markt en 6.500 bij de overheid. Werkgevers in de sector markt hebben de doelstelling met 18.957 banen ruimschoots gehaald. De overheid heeft met 3.597 banen de doelstelling niet gehaald. Dit zou kunnen betekenen dat voor de overheid de Quotumwet in 2018 in werking treedt. De Quotumwet verplicht werkgevers om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Publiek-private samenwerking
Ondanks het positieve resultaat in de marktsector lijkt het groeitempo terug te lopen. Werkgevers lopen bij de invulling van de Banenafspraak nog altijd tegen uitvoeringsproblemen aan. Om in 2026 de afgesproken 125.000 extra banen te behalen is optimale werkgeversdienstverlening nodig. Er dient prioriteit te worden gegeven aan het creëren van één geharmoniseerd pakket van instrumenten, één inzichtelijk regionaal bestand van werkzoekenden en één loket voor de werkgever. Publiek-private samenwerking zou deze werkgeversdienstverlening aanzienlijk kunnen verbeteren. Zie hiervoor het eerder gepubliceerde statement ‘Iedereen aan de Slag’ van ABU, Cedris, NBBU en OVAL.

Bron: ABU, 3 juli 2017, Rijksoverheid 30 juni 2017