210 miljoen voor extra hulp op school

0
55

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd.

Scholen en mbo-instellingen moeten vaker fysiek en afstandsonderwijs combineren, dat kan veel van de organisatie vergen.

Lesuitval
Ook moeten leraren vaker thuisblijven vanwege klachten of ziekte. Dat kan leiden tot meer lesuitval of zelfs het naar huis sturen van klassen of het sluiten van een instelling. Vooral voor kwetsbare leerlingen en studenten kan dat negatief uitpakken.

Tegemoetkoming
Met het geld krijgen scholen en mbo-instellingen een tegemoetkoming in de kosten, bijvoorbeeld voor extra bevoegd personeel, meer ondersteuners en meer gastdocenten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. Het kabinet wil dat hiermee ook werknemers die door de coronacrisis overbodig zijn geworden aan werk worden geholpen.

Januari
De middelen komen per januari 2021 beschikbaar. Schoolbesturen worden zo snel mogelijk over de spelregels geïnformeerd. Dit is een uitwerking van de zogenoemde coronabanen, die de minister van Sociale Zaken onlangs aankondigde. Eerder trok het kabinet al 282 miljoen euro uit om leerachterstanden in te lopen, bijvoorbeeld door extra bijlessen en zomerscholen. Van die regeling is goed gebruikgemaakt door scholen.

Bron: Rijksoverheid, 16 november 2020