2018 biedt positief vooruitzicht voor zelfstandig professionals

0
117

2018 belooft een goed jaar te worden voor zelfstandig professionals (zp’ers).

Marktmonitor ZP Facts verwacht dat het aanbod van projecten en opdrachten voor zp’ers positief wordt beïnvloed door de economische voorspoed en het hoge producentenvertrouwen. Daarnaast wordt de Wet DBA, die de zp-markt in zijn greep hield, vervangen door nieuwe wetgeving. Een stevig herstel van de zp-markt lijkt daarmee in het verschiet te liggen.

Trendbreuk: hogere tarieven in zicht
Waar de Nederlandse economie al veertien kwartalen achter elkaar groeit, zijn de uurtarieven voor zp’ers in dezelfde periode niet gestegen. Afgelopen september bedroeg het gemiddelde uurtarief van zp’ers €88,89 per uur, iets minder dan drie jaar geleden (€89,37). Uit de Macro Economische Verkenning van het CPB blijkt echter dat in 2018 een krappere arbeidsmarkt wordt verwacht. Hierdoor neemt de onderhandelingsmacht van zelfstandigen ten opzichte van opdrachtgevers toe. Dit kan zich uiten in de vorm van hogere tarieven voor zelfstandigen.

Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, tempert de positieve verwachtingen enigszins: “We zien momenteel een licht opwaartse beweging, maar laten we niet te vroeg juichen. Begin 2016 zagen we iets vergelijkbaars, maar die ontwikkeling heeft zich in 2017 niet doorgezet, waarschijnlijk onder druk van de Wet DBA. Dankzij de huidige ontwikkeling van de economie en de schaarste op de arbeidsmarkt komt de zp’er steeds meer aan het stuur. Tel daar de vervanging van de Wet DBA bij op, waarbij aangetekend dat de invulling van de nieuwe wet essentieel wordt, en de zp’er mag hopen op een positieve tariefontwikkeling in 2018.”

ZP Index bereikt hoogste punt
Elk kwartaal geeft ZP Facts de staat van de zp-markt weer aan de hand van de ZP Index, een wetenschappelijk onderbouwd getal op basis van een combinatie van data over het aantal
opdrachten, het aanbod van professionals, de uurtarieven, uren per week en opdrachtduur. De ZP Index bereikte in het derde kwartaal van 2017 zijn hoogste punt ooit: 124. Dit is mede te danken aan de positieve ontwikkeling van het producentenvertrouwen in Nederland, waarvan de effecten doorgaans na negen maanden doorsijpelen naar de ZP Index. Deze samenhang is te verklaren doordat vertrouwen binnen het bedrijfsleven leidt tot investeringen, die weer leiden tot inhuur van externe professionals. Het producentenvertrouwen was in september 2017 met 8,5 op zijn hoogste punt in een decennium. De zp-markt zou hier in 2018 van moeten gaan profiteren.

Wet DBA verdwijnt
Een andere positieve ontwikkeling is het verdwijnen van de Wet DBA. In het nieuwe regeerakkoord is aangekondigd dat de wet wordt vervangen door een gedifferentieerd stelsel, waarbij
verschillende types zelfstandigen hun eigen aanpak krijgen. De hoogte van het uurtarief gaat mede bepalen of een zelfstandige buiten loondienst kan werken met zijn opdrachtgever.

Mike Korenvaar, CFO bij HeadFirst, mede-initiatiefnemer van ZP Facts, reageert: “De zelfstandig professional was onbedoeld de dupe van de Wet DBA. Dat zijn geen schijnzelfstandigen. Met de nieuwe wetgeving komt er een aparte aanpak van schijnzelfstandigheid aan de ‘onderkant’ van de markt. Daarnaast krijgt de zp’er aan de ‘bovenkant’ de mogelijkheid om risicovrij zaken te doen met zijn opdrachtgever. Dat is positief. Om de rust in de flexibele arbeidsmarkt definitief terug te laten keren moeten de details van de nieuwe wet echter wel snel en gedegen worden uitgewerkt. Pas dan ontstaat rust bij opdrachtgevers en wordt 2018 echt een mooi jaar voor zp’ers.”

De afgelopen drie jaar kwam ZP Facts jaarlijks met vier kwartaalrapportages, die te downloaden zijn op zpfacts.nl. Eind januari verschijnt de eerste editie van ZP Facts van 2018.

Bron: ZP Facts, december 2017