10 jaar dienstencheques stimulans werkgelegenheid

0
181

De Belgische uitzendkoepel Federgon memoreert 10 jaar ‘dienstencheques’. Een buitengewoon succesvol systeem om werkgelegenheid te scheppen.

Onlangs heeft ook Vebego, in samenwerking met PwC, voorgesteld om dit systeem in Nederland te introduceren om de werkgelegenheid te stimuleren. In totaal kan het Nederland zo’n 228.000 banen opleveren. Lees meer

Federgon: “De dienstencheque wordt 10 jaar. In 2003 kreeg het systeem van de dienstencheque in ons land zijn huidige vorm. Een succesformule, zo bleek, want de vooropgestelde doelstellingen overtroffen al snel de grootste verwachtingen. Zo moest het systeem onder meer een antwoord bieden op het zwartwerk en voor de gebruikers de combinatie werk en gezin eenvoudiger maken. Vandaag werken er 168.000 werknemers in het systeem, met opbouw van sociale rechten, en maken bijna 900.000 gezinnen gebruik van dienstencheques.

Gezamenlijke investering werkt
Overheid, werknemers, klanten en dienstenchequebedrijven bepalen samen het succes van het systeem. Het volstaat dat één van de actoren de spelregels verandert of niet langer meewerkt en het hele systeem valt als een kaartenhuis in elkaar. Zo is het cruciaal dat de dienstencheque kan blijven concurreren met de prijs op de zwarte markt, dat aan de werknemers een behoorlijk loon wordt betaald en dat sociale rechten kunnen worden opgebouwd. Vervolgens moeten diverse actoren op de markt actief kunnen zijn en is het essentieel dat dienstenchequebedrijven rendabel zijn en blijven. Bovenop de creatie van jobs, zullen de terugverdieneffecten voor de overheid in 2014 nog verder oplopen tot 81 %. Ze heeft er dus baat bij om consequent te blijven investeren in het systeem.”

Bron: Federgon, 10 december 2013