1 op 5 Nederlanders 65plus, wat betekent dat voor bedrijven?

0
113

Dat Nederland vergrijst, is ieder jaar beter voelbaar. In 2022 wordt een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst mag 1 op de 5 Nederlanders zich 65plus noemen.
vergrijzingsupdate 2022
“De trends die we nu zien zijn slechts het begin. De vergrijzing stopt niet voor 2040. Het is duidelijk dat onze maatschappij daar nog niet op is ingericht,” vindt onderzoeker William Burghout van Diversions.

Tegengestelde belangen
De vergrijzing brengt zowel kansen als vraagstukken met zich mee. Dit is tijdens de coronapandemie extra goed te zien: de belangen en drijfveren van verschillende generaties staan regelmatig scherp tegenover elkaar. Burghout: “Als we meer oog hebben voor deze uiteenlopende belangen, dan blijken oplossingen vaak voor de hand te liggen. Het is vooral belangrijk er tijd en aandacht aan te geven.”

Handvatten
De Vergrijzingsupdate 2022 biedt niet alleen inzichten, maar ook handvatten om met de gevolgen van de vergrijzing om te gaan. Burghout: “Te vaak wordt over het hoofd gezien hoe divers de groep van 3,5 miljoen 65plussers is. Er wordt vaak een stereotiep beeld geschetst; ouderen zijn óf zwak en hulpbehoevend óf welgesteld en fit. Beide is niet juist. De Update biedt handvatten om meer gericht naar wensen en behoeften van 65plussers te kijken.”

Over Diversions
De Vergrijzingsupdate is een initiatief van onderzoeksbureau Diversions. Informatie over generaties en de vergrijzing wordt geboden op de website Generationjourney.nl.

Bron: Diversions, 25 januari 2022

Lees ook
Vier jaar langer ondersteuning voor ouderen die werkloos worden
Interview met Consolid en Oudstanding over microjobs voor 65-plussers
Sociaal contact reden voor 65+’ers om te blijven werken
Actieplan 50PlusWerkt, minder werkloze ouderen