1 op 5 ICT’ers vreest reorganisatie of ontslag

0
123

Meer dan een op de vijf ICT’ers vreest een reorganisatie of ontslag.

Dat blijkt uit een onderzoek van Berenschot onder 1300 IT-professionals in samenwerking met NGI-NGN, de onafhankelijke beroepsvereniging voor ICT-professionals en –managers. Dat is opvallend aangezien de vraag naar IT’ers flink toeneemt en er zelfs tekorten dreigen. Ook blijken IT’ers veel waarde te hechten aan de sfeer en collegialiteit.

Zie ook het interview met Maarten Emons, bestuurslid van NGI-NGN.

Tachtig procent van de respondenten maakt zich in meer of mindere mate wel eens zorgen over de aanhoudende crisis. 22 procent van de ondervraagden geeft aan dat hij zich zorgen maakt over ontslag of reorganisatie. Een opmerkelijk resultaat, gezien het gegeven dat de helft van de IT’ers aangeeft dat hij of zij verwacht dat er de komende vijf jaar tijd meer krapte op de arbeidsmarkt voor IT’ers gaat ontstaan.

Vraag neemt niet af, maar verandert wel
Maarten Emons, bestuurslid van Ngi-NGN, verklaart de zorgen van ICT’ers uit het gegeven dat hun werkzaamheden veranderen, waardoor ook de functieomschrijvingen niet hetzelfde blijven. “Je ziet dat de IT-markt heel erg dynamisch is en er continu een verandering gaande is in de capaciteiten en skills die van IT-professionals gevraagd worden. De vraag naar IT’ers neemt dus niet af, maar verandert wel. Daardoor valt te verklaren dat de vraag naar IT’ers stijgt én er tegelijkertijd veel IT’ers zich zorgen maken om hun positie.” Hans van der Spek is als manager van het kenniscentrum HRM – Berenschot verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderzoek. Hij beaamt de uitspraak van Emons: “We zien dat beeld ook terug in de forse toename van het aantal respondenten dat zich zorgen maakt over de eigen duurzame inzetbaarheid.”

Met name de vraag naar softwareontwikkelaars en -beheerders, evenals IT-managers, projectleiders en beleidsmedewerkers zal de komende jaren toenemen, zo blijkt uit het onderzoek.

Sfeer belangrijker dan salaris
Bijna 90 procent van de IT’ers vindt de sfeer en collegialiteit het allerbelangrijkst als het aankomt op wat hen tevreden werknemers maakt. Daarna volgt de mate waarin ze uitgedaagd worden in hun werk (80 procent) en de flexibiliteit van de werktijden (70 procent). Het salaris wordt slechts door 68 procent van de ondervraagden genoemd.

Ook opmerkelijk: twee op de drie IT’ers geeft aan dat beperkte ontwikkelingsmogelijkheden de oorzaak zijn om zich te oriënteren op een nieuwe baan. Daarbij wordt de sfeer door 40 procent van de respondenten als reden aangedragen om een andere werkgever te zoeken. “Er bestaat natuurlijk een klassiek beeld van de typische IT’er, maar je ziet dat ‘de IT’er’ verandert. Vorig jaar werden de flexibele werktijden nog vaak genoemd, nu draait het om de sfeer, de uitdaging en de ontwikkeling van de professionals.”

Loon verbetert, arbeidsomstandigheden blijven gelijk
Hoewel IT’ers zich zorgen maken over hun positie, gaan ze er maar zelden in salaris op achteruit. Slechts 3,5 procent van de ondervraagden geeft aan dat diens salaris dit jaar daalde, wat ongeveer een procent meer is dan afgelopen jaar. Hier tegenover staat dat 45 procent van de IT’ers het salaris zag stijgen en meer dan de helft van de ondervraagden aangaf dat het salaris gelijk bleef.

De arbeidsvoorwaarden van IT’ers bleven in maar liefst zeventig procent van de gevallen ongewijzigd. De IT’ers die bij een IT-organisatie werkzaam zijn, zien hun arbeidsvoorwaarden er drie keer zo vaak op vooruit te gaan ten opzichte van IT’ers die bij een gebruikersorganisatie – reguliere-/niet-IT-organisaties – werkzaam zijn.

Bron: NGI-NGN en Berenschot, 17 juni 2015