03 2007 – SER Advies Arbeidsmigratiebeleid

0
134
Datum       Maart 2007
Titel   SER Advies Arbeidsmigratiebeleid
Auteur/Bron   SER
Document   SER Advies arbeidsmigratiebeleid.pdf
     
Samenvatting   De SER stelt in haar advies dat Nederland zich positiever moet gaan opstellen tegenover kennismigranten van buiten de Europese Unie. In plaats van ‘nee, tenzij’ moet Nederland tegen hen ‘ja, mits’ gaan zeggen. Dat is belangrijk, omdat zo’n beleidsomslag past in de ontwikkeling van de kennissamenleving en nodig is voor het op het peil houden van onze internationale concurrentiepositie. Verder moeten de toelatingsprocedures voor arbeidsmigranten sneller en minder bureaucratisch worden. De vele instanties moeten gaan werken vanuit één loket. Dat is voor zowel de arbeidsmigrant als de werkgever van belang.

FlexService levert software voor flexibele arbeid.  

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.