Toename loonbeslagen heeft effect op uitzenden en payroll

0
2675

Het aantal werknemers met schulden neemt toe, met als gevolg steeds meer loonbeslagen
In het eerste kwartaal van 2012 is het aantal loonbeslagen met 15% gestegen, meldt Divosa.
Het Nibud concludeert dat schulden van werknemers en loonbeslagen veel aandacht vragen van werkgevers.
Ook in de flexmarkt worden uitzenders en payrollers dagelijks met loonbeslagen geconfronteerd.

Effect op administratieve proces
Dirk van Dijk: “Als consultant van FlexService software bezoek ik veel uitzendorganisaties en ik zie de impact op het administratieve proces. In sommige regio’s, vooral in de Randstad, hebben organisaties veel menskracht nodig voor de verwerking van alle loonbeslagen en de administratieve berichtgeving en informatieverstrekking naar deurwaarders en Belastingdienst.

Dirk van Dijk, FlexService

Voordat een loonbeslag wordt opgelegd, vraagt een deurwaarder een voor-inventarisatie op bij de werkgever/uitzender in de vorm van een vragenlijst. Soms lijken deurwaarders met hagel te schieten door bij voorbaat hun informatieverzoek over een enkele flexkracht te sturen naar alle grote uitzenders in een regio. Dan wordt er zinloos informatie opgevraagd, er raakt ook wel informatie kwijt. Daardoor groeit de werkdruk bij uitzenders en payrollers enorm, terwijl zij de informatieverstrekking niet kunnen weigeren. Loonbeslagen zijn niet positief, maar het is de realiteit van dit moment. Met automatisering maken we de administratieve last hanteerbaar.”

Omgaan met loonbeslagen op de werkvloer
Wat zijn de dagelijkse ervaringen? We hebben twee uitzenders en een payroller bereid gevonden om daar over te praten. Hoe gaan zij om met flex- of payrollkrachten die ermee worden geconfronteerd? En valt er met deurwaarders te praten?

Ervaring van Toptech
Toptech bemiddelt technisch personeel vanuit Rijswijk. Ook in de technische sector groeit het aantal loonbeslagen.
Anton Niese, directeur Toptech
Directeur Anton Niese: “Wij zien een toename van 100% door de crisis. Waar we voorheen 1 x per week werden geconfronteerd met een nieuw loonbeslag, zien we nu 2 x per week een loonbeslag binnenkomen. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. Vanuit onze achtergrond stellen we de mens centraal. Daarom weigeren we nooit flexkrachten te bemiddelen die al loonbeslagen hebben. Het is bij ons een aanvaarde situatie. Ook de opdrachtgever die de flexkracht inhuurt, waardeert de vakkennis van de flexkracht en wil hem blijven inzetten. Het is voor alle betrokkenen belangrijk dat de flexkracht goed kan blijven functioneren.”

Onderhandelen met deurwaarder
Niese: “Sommige flexkrachten hebben 3 of 4 loonbeslagen. Elke deurwaarder wil meteen het maximale loonbeslag opleggen. Dat vinden wij niet goed. Als wij dat toestaan, zien we flexkrachten binnen een maand vertrekken en soms zelfs onvindbaar worden voor de deurwaarder, die daardoor dus ook zijn geld niet krijgt. Het komt voor dat deurwaarders heel bot zijn maar ze zijn vaak bereid mee te werken als je ze een voorstel doet voor een betalingsregeling. Daarom is het nodig dat wij duidelijk sturen en bemiddelen. Wij passen binnenkomende loonbeslagen niet in hun geheel toe, omdat de uitzendkracht dan geen leefgeld heeft. We gaan meteen bij binnenkomst van het loonbeslag in onderhandeling met de deurwaarder en stellen een gedeeltelijk beslag voor. Daardoor duurt het natuurlijk langer voor de deurwaarder zijn totale uitstaande bedrag krijgt, maar de kans is groter dat het uiteindelijk wel wordt betaald. De flexkracht kan op die manier leven en de opdrachtgever heeft gekwalificeerd personeel.”

Op de pof leven
“Veel flexkrachten met loonbeslagen leven van week tot week. Dat is de harde werkelijkheid die tal van maatschappelijke oorzaken heeft, zoals echtscheidingen, achterstanden in alimentaties, bestellingen met creditcards bij postorderbedrijven en meer. Vooral in mei en juni zien we jaarlijks een hausse aan loonbeslagen binnenkomen omdat dan het vakantiegeld wordt gestort en deurwaarders daar meteen beslag op leggen. Ook dan proberen we ervoor te zorgen dat de uitzendkracht voldoende leefgeld overhoudt, zodat hij aan zijn vakantie toekomt.
Het is in Nederland mogelijk om vergaand op de pof te leven. Zolang dat niet maatschappelijk begrensd wordt, blijven de loonbeslagen groeien en moeten wij manieren vinden om er mee om te gaan.”
Rolf Tempelman, Payned payrolling
Ervaring van Payned
Payned payrolling is landelijk actief vanuit het hoofdkantoor Zwolle.
Directeur Rolf Tempelman: “Eigenlijk zien we een groei in het aantal loonbeslagen sinds de invoering van de euro. De loonbeslagen zijn niet beperkt tot de lager opgeleiden. We zien dat het nu in elke beroeps- en functiegroep voorkomt. Inmiddels is de verwerking van de loonbeslagen en de informatieverzoeken van deurwaarderskantoren een vast onderdeel van onze werkweek geworden. Als payrollbedrijf moeten wij snel en effectief de informatie beschikbaar hebben. Een goede en betrouwbare automatisering is belangrijk. Er kleven haken en ogen aan het loonbeslag voor de werkgever. Als de gegevens niet volgens de juiste procedure worden verwerkt, dan loop je als werkgever het risico dat je aansprakelijk wordt gesteld. Die boetes kunnen enorm oplopen.”

Onvriendelijke deurwaarders
Tempelman: “Ik stoor me wel aan de manier waarop deurwaarders informatie opvragen. Hun brieven zijn vaak niet vriendelijk opgesteld, terwijl ze toch onze medewerking nodig hebben en wij eigenlijk veel van hun administratieve last voor onze rekening nemen. Soms vragen ze botweg informatie 4 x op die al is verstrekt of ze werken met verouderde dossiers. Dan vragen ze informatie op over iemand die al een jaar uit dienst is. Ze sturen retourenveloppen die niet gefrankeerd zijn, zodat wij die kosten moeten dragen. Sommige deurwaarders weigeren informatie te ontvangen per mail. Gelukkig kunnen wij inmiddels aangetekende mail verzenden, waardoor we wat dat betreft sneller kunnen werken.

Medewerkers die geconfronteerd worden met een loonbeslag, informeren wij natuurlijk tijdig en proberen we te begeleiden. Dat hoort bij onze werkgeversfunctie.

Loonbeslagen van zorgverzekeringen en telecombedrijven zien we het meest voorbijkomen, naast loonbeslagen van de Belastingdienst en het UWV.”

Sneller ingrijpen
“Ik denk dat zorgverzekeraars en telecomproviders anders zouden moeten omgaan met slecht betalende klanten. Ze zouden sneller moeten ingrijpen, eerder een limiet moeten opleggen of andere restricties door moeten voeren. Nu groeit het probleem van de loonbeslagen en de schuldsanering en wordt het afgewenteld op iedereen in de samenleving. Dat is geen goede ontwikkeling. Voor de gezondheid van de medewerkers en arbeidsproductiviteit is het ook geen goede zaak. Het gaat al snel om schulden van 6000 of 7000 euro per loonbeslag. Dat drukt natuurlijk op het gemoed van de betreffende werknemer. En dan spreek ik nog niet eens over de werkdruk die het voor ons als werkgever meebrengt.”
Corry Opgelder, FlevoDirect Uitzendbureau
Ervaring van FlevoDirect Uitzendbureau
Ook in de Flevopolder is schuldsanering en loonbeslag een bekend fenomeen.
Corry Opgelder, directie FlevoDirect Uitzendbureau: “Als mensen in de schuldsanering zitten, dan vertellen ze dat niet altijd meteen als ze solliciteren. Soms kom je er pas achter als een uitzendkracht al in dienst is. Wij zijn een commercieel bureau, maar dat wil niet zeggen dat wij geen oog hebben voor mogelijkheden die we zien voor uitzendkrachten die met loonbeslagen of schuldsanering te maken hebben, en die werk zoeken.

Mensen die als uitzendkracht solliciteren en in de schuldsanering zitten, pakken elk werk aan omdat ze een inspanningsverplichting hebben. Ze moeten aantonen dat ze hun uiterste best doen om aan het werk te blijven. De hoogte van het bedrag dat ze via hun werk sparen is daarbij van ondergeschikt belang. Als iemand fulltime werkt of voldoende aan z’n sollicitatieverplichting heeft voldaan en de bewindvoerder van de schuldsanering daarover ook goed wordt geïnformeerd, kan hij of zij na 3 jaar met een schone lei beginnen.

De schulden ontstaan meestal door te hoge openstaande (mobiele) telefoon- en internetrekeningen, maar ook door rekeningen voor huur, water en energie. Wij houden de loonbeslagen in op het loon met een bepaalde vrije voet, in opdracht van de deurwaarder. Daar houden de medewerkers soms 75 tot 150 euro per week van over. Er zijn gezinnen die leven van 700 euro netto per maand.”

Kortere lijnen nodig
“Wie nu in de WW of bijstand zit en enthousiast een week werk aanneemt, wordt gekort als hij toch weer terug moet vallen op een uitkering. Dat motiveert helemaal niet. Wat mij betreft mogen de lijnen tussen uitzendorganisaties en maatschappelijke dienstverleners en uitkeringsinstanties korter zijn. Het verbaast mij dat ik nooit de contactpersonen van de hulpverleningsinstantie zie of spreek, terwijl wij toch werkgever zijn van een aantal mensen die in de schuldsanering zitten en we wel voor contact openstaan. Waar dat nodig is, kunnen wij als werkgever immers even toelichten waarom er in een bepaalde week wel of geen werk is voor iemand.”

Tip
De brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, NVVK, geeft adviezen voor bedrijven die hun personeel willen begeleiden. NVVK en Nibud hebben samen de site www.zelfjeschuldenregelen.nl ingericht. Nibud en Divosa starten een nieuw onderzoek naar schulden op de werkvloer zoals in 2009 ook werd gedaan. Zie ‘Financiële problemen op de werkvloer’. Meer informatie is ook te vinden op de site van de WSNP.

Interview: Hinke Wever