Interview met Wim Davidse – adviezen voor starters in de flexmarkt

0
1103

Sprankelend en succesvol ondernemen – strategie voor starters in de flexbranche

Wim Davidse
Drs. Wim Davidse is oprichter-eigenaar van Dzjeng. Als toekomstverteller, spreker over sprankelend en succesvol ondernemen en strategie- en marketing-coach, verzorgt hij lezingen, workshops, sparring sessies en strategietrajecten. Hij geeft bedrijven en organisaties heldere en inspirerende inzichten en begeleidt ze op de weg naar succes in een nieuwe toekomst. Die toekomst vraagt om nieuwe, unieke, superieure klantoplossingen, geleverd door energieke medewerkers.

Eerder was Wim directeur Strategie & Organisatie bij Vedior Groep Nederland en daarnaast lid van de Programmaraad van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie en onderzoeker-voorspeller voor de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Daarvoor was hij werkzaam als universitair docent Management & Organisatie aan de KMA in Breda en als onderzoeker-adviseur op het vlak van Experience, Personeel & Bedrijfsvoering. Hij is econoom met een enorme interesse in kansen, concurrentiekracht en alles wat de mens energiek en succesvol maakt.

De flexschil groeit
“De flexbranche is met een totale omzet van ca. 15 miljard euro van groot belang voor de Nederlandse economie. Sinds het begin van de recessie in 2008 is de flexschil van werkgevers verder gegroeid. Toch staat de uitzendsector onder druk. Vooral de interne flexschil van organisaties is gegroeid, want werkgevers benutten steeds vaker zelf de mogelijkheden in de Wet Flex en Zeker en regelen dan ook zelf hun flexibele personeelsvoorziening. Dat zie je relatief sterk in de zorgsector optreden, waar klanten van uitzenders niet de 19% – en straks de 21% – BTW kunnen aftrekken, die personeelsbemiddelaars moeten rekenen, waardoor het inhuren van uitzendkrachten te duur wordt. Kortom, de economische onzekerheid zorgt voor een grotere behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers, maar die behoefte is niet persé voordelig voor uitzenders.

De flexibele arbeidsschil bestrijkt inmiddels 26% van de gehele arbeidsmarkt. Dat zijn allemaal mensen die werken zonder contract voor onbepaalde tijd. Daarbinnen zie je ook de groep zzp’ers sterk groeien. Uitzendorganisaties zouden hen wel willen en kunnen bedienen. Zolang ze rekening houden met het feit dat ze zeer gesteld zijn op hun autonomie kunnen uitzenders ook met en voor zzp’ers werken.”

Uitdagingen voor starters
“Om in deze verschuivingen in de arbeidsmarkt goed te blijven functioneren, moeten uitzenders zich steeds meer specialiseren. Dat geldt zeker ook voor starters in de flexbranche. Omdat de drempel om toe te treden tot de markt vrij laag is, zijn er dan ook veel starters. Tegelijk zie je het afgelopen jaar veel faillissementen onder kleine uitzenders. Sterk presteren in het uitzendvak is dus best lastig. Dat komt ook omdat er zo veel en gevarieerde concurrentie is. Starters kunnen worden afgetroefd door ofwel lage marges van grote uitzendorganisaties. Ofwel door gespecialiseerde nichespelers, die heel gericht inspelen op de personeelsvraag van de klant, en tenslotte ook door de opdrachtgever, die kan besluiten om de uitzender te passeren en zelf zijn flexibele schil in te richten.”

Aandeel kleine en middelgrote uitzenders neemt toe
“Sinds het jaar 2000 zie je in de statistieken dat de omzetgroei van de vier grote uitzendorganisaties – Randstad, Adecco, Manpower en USG People – sterk achterblijft bij die van de kleine tot middelgrote uitzenders. De kleinere spelers zijn vaak gespecialiseerd en blijken steeds vaker in het voordeel.”

Wim Davidse, Dzjeng

Sprankelend ondernemen
Hoe verklaar je die trend?
“Succesvolle kleine en middelgrote spelers vallen op door de zeven kenmerken van sprankelend ondernemen. Het eerste kenmerk is specialisatie. De bureaus richten zich met hun personeelsvoorziening op specifieke functies, specifieke segmenten van werkenden, of een bepaalde bedrijfstak. Daardoor kunnen zij veel meer kwaliteit bieden dan hun concurrenten.
Ze hebben ook minder overheadkosten, werken goedkoper en dus efficiënter.
Ze zitten dichter op de klant, ze onderhouden nauw contact en zorgen voor langdurige goede relaties. Ze zijn, dankzij hun omvang, wendbaarder en kunnen hun personeelsoplossingen sneller en ook beter fine-tunen op basis van de vraag van de klanten en prospects. Tegelijk zijn ze beter in staat om te innoveren.”

Innovatie vraagt om openheid, visie, intelligentie en creativiteit
“Voor innovatie heb je enerzijds een mix van openheid, visie, intelligentie en creativiteit nodig; inzicht in vragen en ontwikkelingen en ideeën om daar wat mee te doen. Anderzijds de ruimte om de innovatie uit te werken en in praktijk te brengen.
Innoveren, dat is in mijn ogen: verbeteringen realiseren die de praktijk van het werk vergemakkelijken en aanvullen. De mogelijkheden zijn eindeloos en het is onmisbaar voor specialisten! Voor je het weet ben je door de rest ingehaald, en is er niets over van je onderscheidende vermogen.
Succesvolle bureaus zijn vaak enorm ambitieus en werken met grote, uitdagende doelen. Tot slot zijn ze energieke, aanstekelijke werkgevers. Hun medewerkers voelen zich betrokken en gestimuleerd, beleven veel plezier en lopen het vuur uit hun schoenen.

Al een paar jaar zie ik een toename van nieuwe kleine ondernemers, uitzenders of detacheerders, die zich heel erg goed hebben gespecialiseerd.”

Profiel van starters
“Starters zijn op dit moment ofwel mannen en vrouwen die bij grote uitzendorganisaties hebben gewerkt en voor zichzelf zijn begonnen. Ofwel mensen die zelf in een bepaalde beroepsgroep hebben gewerkt, waarvoor ze nu personeel zijn gaan leveren. Zij zagen de personele problemen al ontstaan binnen hun eigen beroepsgroep en ontwikkelen daar nu gerichte oplossingen voor.
Deze nichespelers leveren personeel voor de meest unieke en onbekende functies.
Ik heb lijsten gemaakt met functies die moeilijk kunnen worden opgevuld en waar je dus gespecialiseerde personeelsbemiddelaars voor nodig hebt.
Tijdens een van mijn workshops noemde ik onder meer als voorbeeld de functie van dominee of pastoor. Ik meende dat daar nog geen bemiddelingsbureau voor bestond, maar in mijn publiek stond iemand op, die zich speciaal op deze functiegroep richtte als bemiddelaar.
Zo zie je dat de groep nichespelers in de flexmarkt zich uitbreidt in richtingen die voorheen ondenkbaar waren.”

Backoffice uitbesteden
“Ik beveel startende gespecialiseerde personeelsbemiddelaars aan: besteed je administratieve proces uit aan een backoffice-specialist of kies voor een franchise-constructie. In beide gevallen houd je tijd en aandacht vrij voor je specialisme en de andere 6 belangrijke kenmerken.
Jouw klanten besteden hun personeelsvoorziening aan je uit, omdat het jouw vak is en jij daar beter in bent. Op jouw beurt kan het verstandig zijn je backoffice uit te besteden aan een organisatie die daarin is gespecialiseerd.”

Visie ontwikkelen en daar veel tijd in steken
“Er gebeurt enorm veel in onze wereld. Naast de economische stagnatie van de afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld de vergrijzing en de impact van globalisering en ICT. En zo zijn er nog veel meer terreinen waar heftige ontwikkelingen aan de gang zijn. Langdurig succes begint met visie. Een goede ondernemer kijkt vooruit, signaleert ontwikkelingen en denkt na over kansen en bedreigingen. Als nichespeler moet je dus ook een visie hebben op specifieke ontwikkelingen binnen jouw eigen vakgebied. Ik raad starters daarom aan om regelmatig achterover te leunen, hun benen op het bureau te leggen en na te denken over hun aandachtsgebied: wat gebeurt daar eigenlijk… waar leidt dat toe, hoe kan ik daar op anticiperen, welke oplossingen kan ik creëren en aanbieden? Want zonder voortdurende reflectie en visie loop je de kans dat je innovaties opdrogen en red je het dus niet.”

Regionale verschillen in de werkgelegenheid
“Naast ontwikkelingen in je vakgebied, heb je te maken met regionale verschillen. De samenstelling van de werkgelegenheid kan heel erg uiteenlopen. In Zuid-Oost Nederland bieden de industrie en logistiek veel werkgelegenheid, terwijl in het Westen, de Randstad, de sector dienstverlening veel belangrijker is voor de werkgelegenheid. Je moet ook begrijpen hoe de werkgelegenheid wordt beïnvloed door de economische dynamiek van het moment. Economische veranderingen in China zijn bijvoorbeeld meteen merkbaar in onze industriële sector, de logistiek en de zakelijke dienstverlening, terwijl Nederlandse overheidsbezuinigingen direct van invloed zijn op de werkgelegenheid in de overheid, de zorg, het onderwijs en de consumentendienstensector.

Demografie is natuurlijk ook van invloed op werkgelegenheid. Zo zal de vergrijzing de Nederlandse arbeidsmarkt de komende jaren stevig onder druk zetten. De buitenste regionen van ons land, de noordelijke provincies en Limburg, worstelen nog meer met vergrijzing en tegelijk met een grotere werkloosheid. Dat levert een eigen dynamiek op.
Vanwege al die vak- en omgevingskennis zie je bijvoorbeeld dat de uitzendorganisaties zoals Luba of Olympia vanouds opereren in bepaalde regio’s waar ze vertrouwd en verweven zijn met de lokale werkgelegenheid.

Daarom raad ik uitzendondernemers aan om actief te zijn in lokale en regionale ondernemersverenigingen. Dankzij zulke contacten houd je feeling met het ondernemersklimaat en kun je inspelen op de actualiteit en op toekomstige ontwikkelingen.”

Netwerken
“Je moet goed oog hebben voor de netwerk economie. Succesvolle bureaus vervullen vaak een deeltaak in een groter systeem. Vaak is zo’n systeem sterk regionaal ingericht, maar net zo makkelijk wereldwijd! Allerlei bedrijven vervullen gespecialiseerde taken in dat systeem, voor elkaar en met elkaar. Het is voor je business van levensbelang dat je dat systeem kent, je netwerk actueel weet te houden en daar goed in functioneert.”

Tekst: Hinke Wever


Wim Davidse live zien en horen? Hij is spreker op de PSC Inspiratiedag, 20 september a.s.
Wilt u inspiratie en veel praktische kennis over de flexmarkt opdoen?
Wim Davidse inspireert starters op de landelijke inspiratiedag van PSC platform, met speciale focus op regionale ontwikkelingen en kansen in de flexmarkt.

Donderdag 20 september 2012
van 15.30 uur tot 21.30 uur, Postillon Hotel Utrecht Bunnik
U kunt zich nog aanmelden!

Levendige voorbeelden van de aanpak en werkwijze van uiteenlopende niche-spelers in de flexbranche leest u op psc.nl.