Interview Marc Drees over technologische innovatie in de flexbranche

0
694

Interview met Marc Drees

Marc Drees adviseert organisaties over de inzet van nieuwe technologie en nieuwe media.
Wat is de impact van technologische innovaties voor de flexmarkt?

Innovatieve potentie onvoldoende benut
‘Hoewel de flexschil steeds groter wordt kun je niet zeggen dat de flexmarkt groeit. Ik durf te stellen dat het tegenovergestelde het geval zou kunnen zijn. Waar de flexmarkt groeit, krimpen de flexbedrijven. Op dit moment groeien grote uitzenders alleen door bedrijven te kopen. Tegelijkertijd staat hun marge onder druk. Dat is niet uitsluitend te wijten aan de permanente recessie waar we nu in zitten. Ik zie ook een gebrek aan innovatieve potentie. Een indicatie is het achterblijven van traditionele uitzendorganisaties in het domein van internet en social media.’

Business opportunities
‘Automatisering, internet en social media bieden veel mogelijkheden voor het verbeteren van de bestaande processen. Dat is niet alleen handig vanuit efficiency oogpunt. Het brengt ook nieuwe business opportunities in beeld. Dat valt nu te vaak buiten het blikveld.’
Marc Drees interview FlexNieuws

Geen CIO’s op C-level
‘Het gebrek aan aandacht voor die kant van technologische innovatie zie je terug in de management top. Geen van de grote uitzenders, Manpower uitgezonderd, heeft op het hoogste bestuurlijke niveau, het C-level, een CIO. En bij Manpower lijkt deze CIO helemaal onderaan de rangorde te staan. Op het C-level zit de IT-component in de portefeuille van de CFO.
Dat verklaart dat bij de automatisering de focus ligt op verbetering van de efficiency. En het verklaart het gebrek aan aandacht voor nieuwe mogelijkheden. Begrijpelijk als je denkt aan de korte termijn, maar schadelijk en een groot gemis voor de langere termijn.’

Met huid en haar afhankelijk van automatisering
‘Uitzenders zijn met huid en haar afhankelijk van automatisering, en daarmee nu ook van internet en sociale media. Of ze het willen of niet. Een C-level executive die dit aandachtsgebied onder zijn/haar hoede neemt is broodnodig. Alleen dan kan er op een strategisch niveau worden nagedacht over de kansen en mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. En dan kan daar ook actie op worden ondernomen.’

Social media
‘De mogelijkheden van het vinden, binden en boeien van medewerkers en uitzendkrachten zijn nog nooit zo groot geweest, mede dankzij de opkomst van social media in combinatie met mobile devices. De wijze waarop uitzenders deze mogelijkheden toepassen binnen hun bestaande processen is al droef makend, laat staan dat ze hier nieuwe bedieningsconcepten op weten te bedenken. Ze zien bij social media vooral risico’s, liabilities, en denken niet in termen van kansen en mogelijkheden. Terwijl een groeiend deel van de arbeidspopulatie gewend raakt aan flexibele arbeidsverbanden en ook vertrouwd is met social media.

Ik vermoed dat een groot aantal uitzenders nog niet echt bezig is met social media management of webcare. Zowel aan de kant van uitzendkrachten als aan werkgeverskant kan online behoorlijk worden geklaagd. Grote uitzendorganisaties bewegen in dit opzicht ongekend traag, terwijl ze een jonge doelgroep bedienen die heel snel beweegt. Een doelgroep die connected is, met elkaar praat, mobiel is, op zoek is naar uitdagingen en andere werkvormen.’

Kansen
‘Als je je in je dagelijkse operatie en in je strategie er niet bewust van bent, dat de wereld om je heen verandert, dan lopen je kansen en mogelijkheden weg. Tot nu toe werkten uitzendorganisaties zich uit de problemen door nieuwe spelers te kopen. Maar de social en mobile oplossingen groeien exclusief hard en worden te duur. LinkedIn is nu al te duur om te kopen. Als er een speler ontstaat die op dezelfde manier vraag en aanbod bij elkaar brengt, kan die nu ook heel snel groeien en grote uitzendorganisaties buitenspel zetten. Ik maak me sterk dat er op dit moment al in achterkamers wordt gewerkt aan slimme oplossingen die toepasbaar zijn in de flexmarkt.’

LinkedIn
‘LinkedIn is zeer bedreigend voor werving & selectiebureaus die baat hebben bij de onzichtbaarheid van hun netwerk. Als een kandidaat zichtbaar is en gevonden kan worden, dan kun je geen geld meer aan hem of haar verdienen, tenzij je aanvullende diensten biedt.
LinkedIn heeft ook gezorgd voor een teruggang in de outplacement-dienstverlening. Grote uitzenders die outplacement aanbieden worstelen daar nu mee, ondanks dat het feit dat steeds meer mensen moeten worden herplaatst. Werknemers worden nu door kleine partijen getraind in het gebruik van LinkedIn en dan is er vaak niet meer een outplacement traject nodig, nog los van het feit dat bedrijven daar steeds minder geld voor hebben. Ook die vertrouwde anticyclische oplossing werkt dus niet meer in de uitzendbranche.’

Cafetariamodel voor zzp’ers
‘Daarom moet je via automatisering zoeken naar nieuwe vormen van dienstverlening. Steeds meer mensen zouden in een flexibel werkverband willen werken als dat wordt gefaciliteerd. Daar is volgens mij een gat in de markt voor partijen die werken met een impresariomodel. Of die facturering of verzekeringen bieden voor mensen die in een bepaalde flexconstructie willen werken. Ik denk aan een cafetariamodel waarin je allerlei ontzorging aanbiedt, waarmee je als kleine zelfstandige kosteneffectief kan opereren. Partijen die dat faciliteren, zie ik nog veel te weinig. Zzp-platforms bieden in mijn ogen onvoldoende hulp bij acquisitie, verzekeringen, facturering. Dat kan veel laagdrempeliger en goedkoop worden aangeboden of met extra dienstverlening tegen een wat hoger tarief.’

Online uitzenden
‘Helemaal online uitzenden dat lijkt mij een vrijwel onmogelijke zaak, omdat je zo onzichtbaar bent voor elkaar, waardoor je ook niet kunt bepalen of een kandidaat bij een opdrachtgever past of niet. Mogelijk dat een dergelijk concept bij hele platte vormen van dienstverlening kan werken. Low-cost, low value. Maar in alle overige gevallen is het menselijke filter iets waar zowel opdrachtgever als uitzendkracht een voordeel in zullen zien. Tegelijkertijd kunnen er veel meer aspecten van de dienstverlening via online hulpmiddelen worden gerealiseerd; waarbij ontzorging en gemak voor zowel uitzendkracht als opdrachtgever een belangrijke rol dienen te spelen.’

Onderhouden en beheren van contacten
‘De meeste uitzendbureaus werken nog steeds vanuit de opdracht en niet vanuit de kandidaat. Vanuit de opdracht werken ze heel hard om de juiste uitzendkracht te vinden en te plaatsen. Vervolgens vergeten ze de uitzendkracht of hebben überhaupt geen informatie om hem of haar te kunnen herplaatsen. Op die manier onderhoud je het contact niet. Dat is een gemiste kans.

Je moet zorgen dat je van een transactionele business naar een relatiebusiness gaat. Daarvoor is de relatie met de kandidaat ontzettend belangrijk. Ook in de bulk, want daar wordt nog steeds heel veel geld verdiend. Op het moment dat je minder hoeft uit te geven om je kandidaten te vinden, gaat je marge omhoog. En als je kandidaten een maand langer kan plaatsen gaat je marge ook omhoog. Die acquisitiekosten heb je dan eenmalig gemaakt en hoef je niet nog eens te maken. Door langere relaties kun je ook daadwerkelijk de werkgeversrol beter invullen. Dan kun je meer aan opleiding doen of aan ondersteuning van andere zaken. Daardoor kom je steeds meer in een verantwoordelijke rol.’

Ticket naar de toekomst
‘Uitzendorganisaties kunnen nog altijd hun ticket naar de toekomst kopen door slimme overnames. Daarbij moeten ze zich wel heel goed bewust zijn van wat er is gebeurd met LinkedIn en Monster. Een paar jaar geleden, nog voordat LinkedIn naar de beurs ging, had Monster de gelegenheid om LinkedIn te kopen. Nu is Monster op de beurs zo’n 800 miljoen waard en LinkedIn is 12 miljard waard. De rollen zijn dus binnen twee jaar omgekeerd. De waardering door de markt van LinkedIn als New Kid on the Block, ten opzichte van Old Hand Monster, is zo sterk dat het ineens een factor van ruim 10 verschilt. Terwijl de omzet van Monster hoger is dan die van LinkedIn. Die zit boven de 1 miljard en LinkedIn komt dit jaar waarschijnlijk net aan de 1 miljard. Dit heeft alles te maken met hoe de markt hun potentie waardeert. Dat is heel pijnlijk. Daarom heeft Monster zichzelf te koop gezet.

Dat risico zie ik ook voor grote uitzenders. Nieuwe spelers kunnen zo snel opkomen en zo’n positief sentiment met zich meebrengen, dat ze voor hen onbetaalbaar worden. LinkedIn kan Monster voor lunch kopen. Geen enkel probleem.

Het inzetten van technologische innovaties is nodig om de dienstverlening up-to-date, onderscheidend, efficiënter en beter te maken. Gegevens vanuit de automatisering bieden daarvoor een schat aan informatie.’

Tekst en foto: Hinke Wever

Marc Drees is jurylid van het FlexInnovatieFonds dat begin volgend jaar een prijs uitreikt voor het meest innovatieve businessplan voor de flexmarkt.