zaterdag 28 maart
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Wees een fontein van hoop, want je hebt elkaar nodig

632
"Het menselijke aspect van organisaties is het nieuwe goud. Daarmee maken leidinggevenden de organisatie wendbaar. Deze tijd is perfect om dat te laten zien," zegt Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit.

Met noodfonds overheid het loon van flexkrachten doorbetalen

1043
Sinds dinsdagavond is bekend dat de overheid een noodfonds open stelt voor behoud van banen en werkgelegenheid. Ook intermediairs in de uitzend- en payrollsector kunnen daar gebruik van maken. Hoeveel is er al over bekend? Piet Meij, hoofd sociaal-economische zaken NBBU, licht het toe.

Vergoed ziekte-uitkeringen als gevolg van pandemie uit noodfonds

322
Maudie Derks, CEO van Acture Groep: "Hier is sprake van overmacht. Werkgevers en werknemers staan met lege handen en zagen dit niet aankomen. Daarom zijn wij in gesprek met het ministerie van SZW en pleiten voor een noodfonds voor de sociale zekerheidsuitkeringen in deze periode van pandemie."

Deze crisis vraagt het uiterste van ieders aanpassingsvermogen

241
“Ons doel is om zoveel mogelijk flexmedewerkers aan het werk te houden. We kijken waar we vraag en behoeften samen kunnen laten komen en waar de kansen zijn," zegt Simone Groeneboer, directeur MKB bij Start People. "Ik ben blij met de flexibiliteit en de creativiteit die iedereen laat zien."

Zo’n case hebben we nog nooit gehad

170
Melden uitzendkrachten zich ziek nu het coronavirus onze economie lam legt? We vragen het aan keesz, een ervaren arbodienst voor flexkrachten. Hoe kijken directeur Michael Glynn en eigenaar Tim Teisman naar de pandemie?

Google for Jobs gespot in Nederland

581
Google for Jobs is gespot in Nederland. Wat betekent dat voor de inrichting van vacatures? Dirk Driessen (Get.Noticed) vertelt over de technische vereisten. Ook de kwaliteit van de vacaturetekst is belangrijk, zegt Nicol Tadema (Voor Tekst).

Wat doet Randstad voor duurzame inzetbaarheid van flexwerkers?

436
“Bij Randstad Groep vinden we goed werkgeverschap belangrijk. Daarbij hoort aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van onze flexwerkers,” vertelt Annet Goossen. "We bieden op allerlei manieren opleiding en coaching aan. In de huidige arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen noodzaak."

@WORK Personeelsdiensten zet zich in voor duurzame arbeidskansen

200
Bauke Jan Stuursma werkt bij @WORK Personeelsdiensten in Friesland. “Wij kennen onze uitzendkrachten en ondersteunen hun ontwikkeling en langdurige kansen op de arbeidsmarkt." Hij vertelt erover vanuit de praktijk. @WORK bemiddelt onder meer een record aantal statushouders naar werk. Elke intake voor werk staat of valt met persoonlijke aandacht.

AVV-dispensatie van de CAO voor Uitzendkrachten ABU, hoe werkt het?

673
Hoe zit het met dispensatie van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor Uitzendkrachten? Toelichting en visie van ABU en FNV Flex.

Hoe kun je je kansen op werk vergroten?

29
Ondanks het enorme vangnet dat de overheid optuigt, blijft het zaak dat flexwerkers, waaronder zelfstandigen, er alles aan doen om hun kansen op werk te vergroten. Voor nu, en wellicht voor de duur van de mogelijk lange nasleep van deze crisis. Daarvoor dienen zich verschillende oplossingen aan.

Olympia ziet nieuwe arbeidswetgeving als een kans

1480
Uitzendorganisaties hebben hun handen vol aan de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Steven Gudde vertelt welke keuzes Olympia hierin heeft gemaakt.

Commissie Borstlap geeft professionele zzp’ers onvoldoende ruimte

430
Josien van Breda, voorzitter Platform ZZP-dienstverleners: "De Commissie Borstlap adviseert het arbeidscontract zover op te rekken dat een professionele zzp’er amper bij zakelijke opdrachtgevers kan werken. Wij pleiten voor duidelijk afgebakende opdrachten. Dan kunnen mensen prima als zzp’er aan de slag."

Waarom worden uitzenders eigenrisicodrager Ziektewet?

905
“Ziekteverzuim is een grote kostenpost in de uitzendsector. Dat kan anders.” Interview met Tim Teisman, directeur van keesz, een ervaren arbodienst voor uitzendkrachten. Ellen van Hierden is mede-oprichter/partner van keesz. Zij is ook directeur van artra, opleider voor arbeidsmarktprofessionals.

Uitzendkrachten dreigen zzp’ers te worden door WAB en zzp-wetgeving

1633
“De positie van werknemers wordt kwetsbaarder; zzp'ers zijn goedkoper en de zzp-wetgeving komt te laat. De nieuwe regels voor de oproeptermijn hebben tot gevolg dat de dagplanning weer gaat overheersen. De transitievergoeding met terugwerkende kracht leidt tot een ontslaggolf en onnodig leed."

Woud van regelgeving? NBBU Servicedesk helpt

160
De Servicedesk van de 25-jarige NBBU - de Nederlandse Bond van Bemiddelaars en Uitzendondernemingen - geeft ondernemers in flexibele arbeid laagdrempelig advies bij alle veranderingen in regelgeving. Séverine Reudink, hoofd Servicedesk, vertelt erover.

VACO leidt medewerkers op voor veilig en duurzaam werk in bandenbranche

104
Het is tijd voor de jaarlijkse bandenwissel. "De banden- en wielenbranche is sterk in beweging, banden worden groter en de vereiste techniek verandert. Dat vraagt training en bijscholing van medewerkers," vertelt Tim van der Rijken, Algemeen Secretaris van de VACO.

LAATSTE NIEUWS

Hoe kun je je kansen op werk vergroten?

Ondanks het enorme vangnet dat de overheid optuigt, blijft het zaak dat flexwerkers, waaronder zelfstandigen, er alles aan doen om hun kansen op werk te vergroten. Voor nu, en wellicht voor de duur van de mogelijk lange nasleep van deze crisis. Daarvoor dienen zich verschillende oplossingen aan.

CAO NIEUWS

COLUMNS