Premies 2019

Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs in 2019 vrijwel niet veranderen en mogelijk zelfs iets lager worden.

Reserveringen 2019

Welke reserveringen gelden voor uitzendkrachten die onder de ABU-CAO of de NBBU-CAO vallen in 2019 voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim of ...

Kostprijs 2019 tips & tricks

De kostprijs in de flexbranche bestaat uit een aantal elementen, die hier uiteen worden gezet met tips & tricks.

Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Minimumloon 2018 juli

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt per 1 juli 2018: € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week, € 73,58 per dag.