Premies 2019

Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs in 2019 heel licht stijgen.

Minimumloon 2019 januari

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt verhoogd per 1 januari 2019. Minimum maandloon: € 1.615,80, minimum weekloon: € ...

Sectorpremies 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd.

Reserveringen 2019

Welke reserveringen gelden voor uitzendkrachten die onder de ABU-CAO of de NBBU-CAO vallen in 2019 voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim of ...

Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...