Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Minimumloon 2018 juli

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt per 1 juli 2018: € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week, € 73,58 per dag.

Wet op de ondernemingsraden | WOR

Werknemers in de flexbranche kunnen volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dubbele medezeggenschapsrechten krijgen: op een gegeven moment kunnen ...

Wet Werk en Zekerheid | WWZ

Wet Werk en Zekerheid | WWZ De Wet Werk en Zekerheid is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de ...